Forex účty

Fore x trh sa stal veľmi úspešným a zároveň zachytil širokú škálu globálnych účastníkov. Vzhľadom k mnohým výhodám ktoré forex ponúka pre svojich obchodníkov, investori sa rozhodujú obchodova ť na forex trhu v neprospech iných finančných trhov. Veľký počet obchodníkov, vysoký pákový efekt, extrémny objem obchodov, disperzia, vysoko ziskové príležitosti a premenlivé výmenné kurzy prispievajú k rozhodnutiu budúceho obchodníka obchodovať na fore x trhu.

forex ucet

Prvá vec, na ktorú forex obchodník narazí pri vstupe na trh je rad zmien vo vedení obchodného účtu. Každý obchodník určuje svoje individuálne preferencie a ekonomické postavenie pri rozhodovaní o tom, čo bude cez forex účet obchodovať. Používajú  sa 4 forex účty: demo účty, štandardné účty, mini účty a spr avované účty. Každý  forex účet je možné otvoriť pomocou forex b rokera.

FOREX DEMO  účty

Demo účet je obvykle používaný na začiatku kariéry pred prechodom na fundovaný účet (mikro, štandardný / plný a riadený). Obchodníkovi, ktorý si nie je istý forexom a túži získať nejaké skúsenosti sa odporúča použiť demo ú čet. Tento zahŕňa použitie virtuálnych peňazí, ale umožňuje obchodníkovi získať nejakú prax a znalosti o trhu, než sa presunie na fundovaný účet. Spolu s praxou, bude obchodník chránený pred akýmkoľvek rizikom, lebo demo účet vylučuje toto znevýhodnenie. Demo účet jednoducho pripraví obchodníka zhovievavo na reálny forex trh a skutočný forex účet.

Riadené forex účty

Spravovaný účet sa používa, keď obchodník chce peniaze, maklér zvládne obchody výmenou za určitý poplatok. Je pomerne populárne voľbou pre všetky typy obchodníkov, a to aj začiatočníkov, keďže svoje peniaze majú v rukách skúsených dôveryhodných forex obchdníkov. Obchodník bude bez všetkých emócií a napätia, ktoré sprevádzajú obchodovanie ak ho prenechá svojmu maklérovi. Všetko robí takýmto účtom, je to že čaká na zisk ako príjemca, alebo bohužiaľ straty, aj keď za ne je zodpovedný len poverený maklér, nie obchodník sám.

Ktorý forex účet by ste si mali vybrať?

forex demo

Každý obchodník musí rozhodnúť o tom, aký účet si otvorí, môže to závisieť na ich obchodnom štýle a preferenciách, rovnako ako na zručnostiach a kapitále. Všeobecne povedané, malý investor si s najväčšou pravdepodobnosťou vyberie demo, alebo mini účet tak, aby získal viac skúseností a vyvaruje sa niekoľkým rizikám na forex trhu. Obchodník s väčšími skúsenosťami a šikovnosťou vo forex obchodovaní bude pravdepodobne brať úplný forex účet, bude si vedomý toho, ako sa dá individuálne generovať zisk a vyzná sa na trhu.

Nakoniec je tu obchodník, ktorý vyzerá, že má všetky potrebné zdroje, zvolí si spravovaný forex účet, sú to zvyčajne skúsení obchodníci, ktorí sa chcú sústrediť výhradne na obchodovanie. Obchodník, ktorý sa ešte len dozvedel  o Forex trhu, musí najprv zvážiť, či nie je príliš skoro na obchodo vanie so štandardným účtom.

  Trh je stále náchylný na zmeny a je známe, že je stabilný aj v tých nešťastných ekonomických podmienkach z dôvodu korektnosti súťaže. Pri získavaní zisku na forex trhu sú možnosti nekonečné a prvý krok k získaniu je samozrejme otvorenie úč tu u makléra, či už je to demo, mini, úplný alebo riadený účet.