FOREX obchodné platformy

Pri obchodovaní na FOREXE je obchodná platforma elektronický systém, ktorý je používaný na zadávanie obchodov na rôznych finančných inštrumentov online.

Sprostredkovateľmi obchodu sú forex brokery. Táto forma elektornického obchodovania je v kontraste z pôvodným obchodovaním v obchodných miestnostiach. V súčasnosti je možné obchodovať na trhu forex z ľubovoľného miesta na svete, ktoré má internetové pripojenie.

Elektornické obchodné platformy kótujú cenu na ktorej môže používateľ uskutočniť obchod. Obchodné platformy ďalej poskytujú rôzne funkcionality, ktoré môžu byť pre forex obchodníka užitočné alebo potrebné vrátane správ a obchodných  indikátorov. Obchodné platformy v súčasnosti umožňujú jednotlivcovi prístup na trh v rozsahu, ktorý bol predtým dostupný len pre špecializované obchodné spoločnosti. Taktiež umožňujú automatické obchodo vanie na základe algoritmu alebo odoberania obchodov od zvoleného forex obchodníka čo umožňuje vysokú frekvenciu obchodovania.

Základné požiadavky na FOREX obchodné platformy.

Autentifikácia : Heslo, PIN, digitálne overovanie)

Enkrypcia: Zabezpečujúca prevenciu pred zneužitím obchodného účtu.

Záznam a archivácia : História transakcií

Kotácia ceny a požiadavky na maximálny slippage.