Meta Trader 4 (MT4)

meta trader 4

(stiahnuť meta trader 4)

Meta trader 4 známy medzi obchodníkmi aj ako MT4 je softwérová obchodná platforma široko využívaná k obchodovaniu na svetových trhoch. Bola vyvinutá spoločnosťou MetaQuotes Sowtware a uvedená na trh v roku 2005. Sowtwér Meta trader 4 je licencovaný pre FOREX brokerov a obsahuje jednak klientské komponenty ale aj serverové zložky. Serverová časť je udržiavaná brokerom klientský softwér MT4 je poskytovaný zákazníkom brokera bezplatne. MT4 umožní zobraziť klientovy živú kotáciu cien  na forexe, tabuľky, forex indikátory iné nástroje a umožní klientovy obchodovať na trhu online.

Klientský terminál Meta trader 4, je postavený na operačnom systéme windows a popularitu si získal najmä vďaka možnosti písať vlastné skripty a automatické o bchodné systémy pre forex.

V roku 2010 uviedla spoločnosť na trh nástupcu – Meta trader 5 , jeho nástup bol pomalší a v súčasnosti väčšina brokerských spoločností stále využíva metatrader 4

Vývojár  metaquotes software ešte pred uvedením metatrader 4 uviedol na trh jeho predchodocov, ktorý však neboli až natoľko úspešný. Matatrader 4 predstavoval novú verziu z množstvom vylepšení. Medzi rokmi 2007 a 2010 si ho množstvo online brokersk ých spoločnosti pridalo ako voliteľnú platformu vďaka jeho popularite medzi obchodníkmi aj tretími stranami dodávajúcimi automatické obchodn é systémy.

V roku 2010 bol vydaný prekódovaný sofwér metatrader 5

Funkcionalita Meta trader 4

Obchodný klientský terminál obsahuje zabudovaný editor s prístupom ku knižnici metatrader , článkom a pomoci. Softwér využíva skryptovací jazyk MQL4, ktorý obchodníkovi umožňuje vytvárať vlastných expertných poradcov, vlastné forex indikátory a automatické obchodné systémy. Popularita MT 4 pramení vo veľkej miery práve s tejto možnosti. Na Yahoo vznikla veľká skupina obchodníkov zaoberajúcich sa kódovaním a tvorbou open source algoritmov pre obchodovanie, ktorá ma v súčasnosti vyše 12 000 členov.

MT 4 môže byť používaný ako samostatný obchodný systém, kedy obchodník manuálne zadáva obchody. Existuje však aj množstvo algoritmizov aných automatických systémov vyvinutých tretími stranami, ktoré obchodník môže používať pre svoje obchodovanie.

Komponenty Meta trader 4
 

Softwér MT 4 obsahuj klientský terminál, ktorý je klientovi forex brokera poskytnutý bezplatne pre skutočné obchodovanie ale aj pre testovacie obchodovanie na DEMO účte. Terminál poskytuje grafy, ceny a technickú analýzu v reálnom čase. Interný zabudovaný programovací jazyk užívateľovi umožňuje programovať vlastné obchodné algoritmy vrátane indikátorov a expertných poradcov. V základnom balení obsahuje vyše 50 indikátorov s ktorých každý sa dá ďalej nastavovať (prispôsobenie periódy výpočtu, farba...).

MetaTrader 4 Mobile umožňuje kontrolovať obchodné operácie s použitím mobilného telefónu . Novo vydané verzie podporujú iPad, iPhone aj zariadenia pracujúce s Androidom .

MetaTrader 4 Server – Je jadrom systému. Je navrhnutý tak aby prijímal a spracovával obchodné požiadavky užívateľov, zobrazoval plnenie obchodov. Taktiež rozposiela cenové kotácie, správy a udržuje archív.