Futures - termínované kontrakty

Na termínovaných trhoch FUTURES sa obchodujú termínované kontrakty, v ktorých je uvedené, že podkladové indexy, meny alebo komodity budú kúpené alebo predané za určitú cenu k určitému dátumu v budúcnosti (známy ako dátum ukončenia platnosti).

Špekulanti sa snažia obchodovať termínované kontrakty, tak aby mali zisk z rozdielu medzi nákupnou cenou a predajnou cenou, skôr ako v skutočnosti vlastnia podkladové komodity. Dokonca i musia vedieť, kedy aktuálny termínovaný kontrakt vyprší, aby sa mohli uistiť, že nemajú žiadne otvorené pozície na danom kontrakte.

futures

Pre koho sú Futures kontrakty zaujímavé ? 

Termínované kontrakty sú obchodované ako burzovými špekulantmi a dlhodobými obchodníkmi, ale aj neobchodujúcimi so záujmom o podkladové komodity. Napríklad, poľnohospodári predávajú termínované kontrakty ako záruku, že dostanú určitú cenu za svoje obilie, alebo chovatelia, by sa mohli pomocou termínovaných kontraktov zabezpečiť, tak aby si mohol kúpiť jeho zimné kŕmenie za určitú ponúknutú cenu.

Tak alebo onak, obaja kupujúci aj predávajúci, termínovaných kontraktov sú povinní plniť požiadavky zmluvy na konci trvania zmluvy. Špekulanti sa neobávajú týchto povinností, pretože nevlastnia tieto kontrakty, kým nevypršia.

futures

Futures - termínované kontrakty

10.03.2012 09:47
Obchodná značka Futures trhov Obchodná značka  futures trhov sa skladá zo základného indexu, dátumu vypršania platnosti a výmeny. Napríklad   euro k americkému doláru future kontrakt, ktorého platnosť vyprší v decembri 2012 má symbol EUR-201212-Globex (v grafe Sierra...
10.03.2012 09:49
Na termínovaných trhoch sa obchodujú termínované kontrakty, a najmenšia jednotka, ktorá môže byť predmetom obchodu je zmluva. Každý termínovaný trh má svoje vlastné zmluvné špecifikácie, ktoré sú rozvedené do trhových parametrov, ako symbol, a kotácia. Napríklad EUR trh s termínovanými...
10.03.2012 09:53
Smer obchdovania na FUTURES trhoch Na termínovaných trhoch je možné obchodovať v oboch smeroch (hore a dole). Ak obcho dník očakáva, že trh sa bude pohybovať smerom nahor, bude robiť long nákup a predaj, čo znamená, že vstúpi do svojej činnosti tým, že kúpi zmluvu, a ukončí svoj ​​obchod tým,...
10.03.2012 10:04
Vyrovnanie a dodanie - Settlement a delivery FUTURES Ako menové termínované trhy sú založené na kurzoch dvoch mien, sú vysporiadané v hotovosti, v základnej mene. Napríklad EUR termínový trh založený na euro pre výmenu kurzu amerického dolára, a má euro ako jeho základnú menu. Keď EUR termínovaný...