vysvetlenie

Ing. Pavel Kokavec 23.01.2015
Prepáčte ale nerozumiem, kedy vstúpiť do obchodu v prípade pin barov. Vo vstupných zásadách píšete že vstupujeme po uzavretí tretej zelenej alebo červenej sviečky. Nemá to byť tak že vstupujeme po uzavretí tretej sviečky
teda bez toho slovíčka zelenej alebo červenej, lebo potom sa to dá chápať tak
že musíme čakať na tretiu zelenú alebo červenú sviečku. Ďakujem.

Pridať nový príspevok