Forex Formácie 2.

Dvojitý vrchol ( Double top na forexe)  Dvojitý vrchol je modelom zvratu, ktorý sa formuje po rozsiahlejšom pohybe ceny na forexe smerom nahor. „Tops“ sú vrcholmi, ktoré sa formujú, keď cena dosiahne určitú úroveň, ktorú nie je možné preraziť. Po dosiahnutí tejto hladiny sa cena od nej ľahko...
Hlava a ramená Model hlava a ramená je takisto jednou zo štruktúr zvratu pohybu ceny na forexe. Tvoria ju: vrchol (rameno), za ktorým nasleduje vyšší vrchol (hlava), a znova nižšie maximum (rameno). „Výstrih“ nakreslíme tak, že spojíme najnižšie body oboch dien. Sklon čiary môže byť nahor aj nadol....
Kliny na forexe  Kliny znamenajú zaváhanie v súčasnom trende. Takáto formácia je signálom toho, že obchodníci sa stále rozhodujú, o tom, kde by sa trend mohol uberať. Kliny môžu plniť svoju funkciu buď v nadväzných – pokračovanie trendu alebo reverzných modeloch. Narastajúci klin pri...
Obĺžníky (rectangels) na forexe  Obdĺžnik je vzor, ktorý sana forexe  sformuje vtedy, keď je cena ohraničená hladinami podpory a odporu. Obdĺžnik predstavuje obdobie posilňovania pozície a nerozhodnosti medzi nákupujúcimi a predávajúcimi obchodníkmi na forexe, kedy všetci „vyrážajú do...
Medvedie vlajky pri obchodovaní na forexe  Podobne ako obdĺžniky, vlajky sú pokračovacie modely trendu na forexe . Vznikajú po prudkých pohyboch. Po veľkom vzostupnom alebo zostupnom pohybe ceny nákupujúci, či predávajúci väčšinou počkajú a zrelaxujú pred tým, ako pokračujú v obchodovaní v tom...
Symetrický trojuholník na forexe  Symetrický trojuholník je grafickou formáciou, kde sa sklony cenových výšok a dien zbiehajú do bodu, v ktorom nadobúda tvar trojuholníka. V priebehu tejto štruktúry trh vytvára nižšie vrcholy a hlbšie dná. To znamená, že ani nákupcovia, ani predajcovia...
Reverzné štruktúry patria medzi tie grafické formácie, ktoré signalizujú, že nastolený trend zmení smer. Ak sa graf reverznej štruktúry sformuje  počas narastajúceho trendu, značí to, že trend sa obráti a cena sa čoskoro uberie smerom nadol. Naopak, pokiaľ sa vzor reverznej štruktúry...
DOJI sviečková formácia na FOREXE  Doji je považovaný za jeden z najdôležitejších typov formácií na forexe. Možno si ho predstaviť ako svietnik. Prítomnosť Doji signalizuje začiatok malého alebo stredného trendu na forexe. Ak nerozpoznáte čo vzor Doji znamená, vystavujete sa riziku nákupu na...
Kladivo, obesenec a Doji sú jedny z mála najdôležitejších sviečkových vzorov (formácií) na forexe, ktoré musí poznať každý forex obchodník. Oba kladivo i obesenec majú malé skutočné telo a dlhý spodný tieň  takmer bez horného tieňa. Ak to má byť kladivo alebo obesenec, tieň musí byť najmenej...
Jedna zo sviečkových formácií, ktorá môže byť veľmi užitočná v rozpoznaní vrcholov kde sa cena na forexe môže otočiť je vrchol/dno tweezer (pinzeta) . Výskyt tejto formácie na forexe často znamená ukončenie aktuálneho trendu a nástup trendu do opačnej strany.  Vrchol pinzety má nasledujúce...
Obchodníci obchodujúci na základe grafov sa snažia identifikovať opakujúce sa formácie ceny s cieľom profitovať keď sa formácia za správnych podmienok zopakuje. Vo väčšine prípadov pracujú zo sviečko vými grafmi, kedy je každá sviečka znázornená ako high (maximum), low (minimum), opening price...
Formácie, ktoré sa na grafe dajú nájsť sú stopami, ktoré zanechal trh, medvede a býci. Obchodník využívajúci formácie je lovcom, ktorý hľadá stopy svojej koristi, ktoré sú viditeľné len tým čo vedia na čo sa majú pozerať. Tieto formácie vám na forexe môžu povedať či sa trend otočí alebo bude...
Zdravý uptrend sa hýbe smerom nahor akoby po schodoch. Väčšina vrcholov je vyššie ako predchádzajúci vrchol a väčšina miním je vyššie ako predchádzajúce minimá. Keď býci v uptrende nedokážu vytvoriť maximum vyššie ako bolo to predchádzajúce alebo dno padne nižšie ako bolo predchádzajúce, je to...
Po tom čo na forexe identifikujete túto formáciu musíte urobiť obchodné rozhodnutie. V prípade že máte otvorenú long pozíciu potrebujete sa rozhodnúť či ju uzatvoríte, zmenšíte svoj SL, alebo čiastočne uzatvoríte. Najhoršie čo môžete urobiť je neurobiť nič. Obchodovanie na forexe je o robení...
Obdĺžník na forexe je formácia, ktorá obsahuje pohyb ceny medzi dvoma paralelnými líniami ktoré sú väčšinou horizontálne, ale niekedy môžu získať sklon nahor alebo nadol. Táto formácia podobne ako trojuholníky môže signalizovať aj otočenie ceny a aj jej pokračovanie.. Na nakreslenie štvorca do...
Profesionálny obchodníci a skalpery štvorce milujú, pretože na svojich hraniciach poskytujú množstvo príležitostí k vstupu do pozície. Skutočné peniaze sa však dajú zarobiť práve na breakoutoch z obdĺžníkov. Pokiaľ sa rozhodnete obchodovať vo vnútri štvorca. Nakupujte na jeho spodnej hranici...
Na forexe je trojuholník zhustená zóna ktorej horné a dolné hranice sa zužujú smerom do prava. Táto formácia môže slúžiť aj ako reverzná a aj ako pokračovacia. Energia obchodníkov sa stláča a pripravuje k výbuchu nahor alebo nadol. Malé trohjuholníky ktorých výška je okolo desať percent výšky...
Pokiaľ sa rozhodnete obchodovať vo vnútri trojuholníka, urobte tak pokiaľ je ešte mladý. Smerom k pravej strane sú swingy kratšie, čo znamená menší potencionálny profit. Vo vnútri trojuholníka na identifikáciu swingu môžete využiť indikátory ako je RSI, Stochastic alebo CCI. Pomôžu vám...
Vlajka je malý trojuholník, ktorého strany sú skosené v rovnakom smere. Vlajky ktoré sú skosené proti trendu slúžia ako pokračovacie formácie a profesionálny obchodníci predpokladajú, že cena poputuje v smere trendu ešte vzdialenosť, ktorú prešla pred vytvorením tejto formácie na forexe. Prívesok,...