Forex: Fundamentálna analýza

Úlohou fundamentálneho analytika je základná konštrukcia predikčného modelu pomocou tých ekonomických ukazovateľov, ktoré majú najvyššiu prediktívnu hodnotu pre daný menového pár na forexe. To znamená, že analytik by mal brať do úvahy len tie faktory, ktoré sa ukázali byť silne späté s pohybom menového páru v posledných rokoch.

Fundamentálna analýza forex trhov

Existuje mnoho základných faktorov, ktoré môžu byť použité účastníkmi trhu, aby stanovili atraktivitu akéhokoľvek menového páru na forexe. Niektoré z týchto faktorov – ako napr. smer  úrokového diferenciálu - pretrvávajú v popredí pozornosti trhu, zatiaľ čo ostatné z neho pomaly miznú (kvôli...
Vzhľadom k tomu, že menové pohyby a úrokové diferenciály sú tak úzko vzájomne prepojené, profesionálna komunita forex obch odníkov stále hľadá náznaky budúceho smerovania úrokových sadzieb z komentárov centrálnych bánk a tlačových správ. Komentár bankových úradníkov sa obvykle nazýva...
Jedným z faktorov, najviac spoľahlivo spojených s dlhodobými pohybmi menových párov je úrokový diferenciál. Úrokový diferenciál je rozdiel medzi úrokovými sadzbami stanovenými centrálnymi bankami krajín, ktorých meny tvoria menový páru. Keď rozdiel je dostatočne veľký, investori budú mať tendenciu...