Forex rebel stratégia (Forex stratégie)

11.05.2013 14:53

Úvod do forex rebel stratégie

Cieľom Rebel stratégie pre forex je sústavne zvyšovanie kapitálu uzatváraním ziskových pozícií a hedgovaním pozícií stratových. Sústavne zvyšovanie kapitálu znižuje riziko obchodovania.

forex rebel

Stratové pozície nikdy niesu uzavreté aj keď sa trh pohne niekoľko tisíc bodov proti pôvodnému obchodu. Takéto situácie sú riešené hedgingom na korekciách pohybu ceny do opačnej strany. Tieto pozície pokrývajú swapové poplatky a produkujú realizovaný zisk zatiaľ čo sa cena pohybuje proti pôvodnému obchodu. Tieto hedgingové obchody kompenzujú narastajúce nároky na voľnú maržu (prostriedky na účte) pôvodného stratového obchodu. Po eventuálnom pokračovaní ceny pôvodným smerom všetky hedgingové pozície predstavujú zisk.

STP/ECN forex broker

Výsledkom obchodovania je rýchlo a pravidelne rastúca krivka equity. Stratové obchody sú vnímané ako zatiaľ nerealizovaný zisk. Nikdy nesmú byť uzavreté v strate. Za týmto účelom je nevyhnutné využiť STP/ECN brokera s priamym a anonymným prístupom k poskytovateľom trhovej likvidity. Jedine u takéhoto brokera je záruka, že mu záleží na vašej ziskovosti a s pribúdajúcim časom a kapitálom dostanete stále viac podpory. Keďže stratégia realizuje pomerne veľké množstvo obchodov, je tiež vhodné využiť brokera, ktorý ponúka spätné vyplatenie rabatov (časť zo zaplatených obchodných poplatkov) a súčasne interbankové (najnižšie možné) spready. Dôležité je tiež aby počas víkendov nebol znižovaný leverage (páka znížená počas víkendu z 200:1 na 60:1 môže zásadne ovplyvniť stratégiu) Výhodou je tiež platforma MT4 keďže je spoľahlivá a umožňuje mať otvorených súčasne viacero grafov. Všetky tieto podmienky spĺňa broker FXCC. Odporúčame vám otvoriť si účet pred pokračovaním v tomto návode.

Ak obchodovať, tak profesionálne a so špičkovým STP/ECN brokerom FXCC.  Ak nedokážete sami obchodovať zo ziskom, odoberajte obchody najziskovejších obchodníkov, bezplatne a automaticky cez investičnú siet eToro (a získajte akcie spoločnosti na uvít anie ako darček).

Potrebný kapitál

Na obchodovanie tejto stratégie je potrebný minimálny kapitál 300 USD (Bez započítania prípadného bonusu na vklad). Táto suma umožní držať všetky potrebné pozície v hodnote 0,01 lotu. To znamená po 2 pozície na 3 inštrumentoch, spolu šesť pozícií v celkovej hodnote 0.06 lotu. Za účelom obchodovania je potrebné použiť páku 200:1. Sumu 300 USD považujeme za minimálnu. Pre bezpečnejšie obchodovanie je potrebný kapitál aspoň 500 USD. Broker FXCC ponúka počnúc od depozitu 500 USD bonus na vklad vo výške 100 percent. Spolu tak počiatočná suma na účte dosiahne 1000 USD. Napriek tomu je lepšie obchodovať rovnako ako s 300 USD (0,01 lot na pozíciu) a objem obchodov násobiť spolu s násobením tohto vstupného kapitálu (dosiahnutý 200 percentný zisk). Pri vklade 500 USD je možné súčasne obchodovať 5 inštrumentov.

Úvodne nastavenia

V obchodnej platforme MT4 nastavíme súčasne zobrazovanie 1 - 6 menových párov (podľa vlastného výberu). Každý z grafov nastavíme na zobrazovanie 1H (jedna sviečka, jedna hodina). Pre lepší prehľad o dianí na trhu každý graf oddialime značkou mínus na maximum. Je na obchodníkovi, či sa rozhodne využiť indikátor zig-zag so štandardným nastavením pre jednoduchšiu identifikáciu swingov a korekcií. Predvolené nastavenie obchodu je 0.01 lot, bez predvoleného stop lossu a take profitu.

Ak obchodovať, tak profesionálne a so špičkovým STP/ECN brokerom FXCC.  Ak nedokážete sami obchodovať zo ziskom, odoberajte obchody najziskovejších obchodníkov, bezplatne a automaticky cez investičnú siet eToro (a získajte akcie spoločnosti na uvítanie ako darček).

Úvod k vstupom do pozície

Cena sa na všetkých menových pároch hýbe zig zagovite v smere trendu, až kým nedojde k  jeho zmene. Na maximách/minimách – ukončeniach trendu dochádza k akumulácií respektíve distribúcií. Na to aby tvorcovia trhu mohli zarobiť na ukončení downtrendu potrebujú vytvoriť panický predaj . Za týmto účelom obyčajne využijú existujúce nové negatívne správy, alebo využijú mediálne spoločnosti, nad ktorými majú kontrolu na vytvorenie takejto správy. Po tom čo nakúpia od vystrašenej masy retailových obchodníkov (a iných subjektov) na nízkej cene, môže cena stúpnuť len aby sa tento proces opakoval na ukončení uptrendu.

K  údajom ako objem obchodovania bežný obchodník nemá prístup čo ho môže znevýhodniť.   Dobrou správou je, že pri Rebel stratégií vás to zaujímať nemusí.

Vstup do pozície

Na náhodne vybranom grafe AUD/USD za 9 mesiacov (od augusta 2012 je len jediné miesto na ktorom by sa dal uskutočniť obchod (Long alebo short ), ktorý by zatiaľ, nebol v zisku.

forex rebel

Na každom mieste pohybu ceny bolo možné za 9 mesiacov uskutočniť obchod, ktorý by bol momentálne v zisku. V tomto prípade je rozpätie pohybu ceny 5089 bodov ( Max: 1.06234, Min. 1.01145). Na prečkanie takéhoto pohybu z 0,01 lotom by bol potrebný minimálny kapitál 508 USD (pri páke 100:1). Táto suma je neprimeraná na držanie takejto pozície po dobu 9 mesiacov len na dosiahnutie zisku niekoľkých dolárov. Odpoveďou na otázku ako neuzatvárať stratové pozície a zároveň neprežívať drawdowny v tisíckach pipov je priamy hedging. Prostriedkom rebel stratégie je hedgovať pôvodnú pozíciu keď sa strata dostane na 80 až 300 pipov v závislosti na trhových podmienkach. Keď sa jedna s týchto pozícií dostane do zisku 15 – 150 pipov uzavrieme ju a čakáme na ďalšiu príležitosť vstupu do hedgovej pozície alebo uzavretie pôvodnej pozície v zisku. V konečnom dôsledku na účte sústavne pribúda realizovaný zisk, ktorý umožňuje držať pôvodnú pozíciu neobmedzene dlho aj keď sa strata vyšplhá na niekoľko tisíc pipov. Pokiaľ budete postupovať správne pribúdajúce zisky vysoko prevýšia stratový obchod po ktorého uzavretí bude na účet opäť pripísaný malý zisk a maximálna strata obchodu sa stane pripísaným ziskom vďaka uskutočneným hedgovaným pozíciám.

Ak obchodovať, tak profesionálne a so špičkovým STP/ECN brokerom FXCC.  Ak nedokážete sami obchodovať zo ziskom, odoberajte obchody najziskovejších obchodníkov, bezplatne a automaticky cez investičnú siet eToro (a získajte akcie spoločnosti na uvítanie ako darček).

Metódy vstupu do pozície – odhadnutie trendu

Prvým krokom je určiť si či sa cena na 1H grafe hýbe v uptrende, downtrende alebo pásme. Na identifikáciu trendu môže slúžiť indikátor MA (moving average) a kombinácie indikátorov MA v rôznych periódach. Výhodne je tiež použiť trendové čiary. Viac o oboch spôsoboch identifikácie trendu sa môžete dozvedieť tu.

Odporúčam však pre túto stratégiu použiť schopnosť každého ľudského mozgu a to zhodnotiť smer pohybu ceny vizuálne. Po tom čo si určite smer pohybu ceny , prepnite do 4H grafu a zhodnoťte či na tejto cene v minulosti existoval zásadný support alebo rezistencia. Existuje na grafe zásadný bod od ktorého by sa cena mohla odraziť a pokračovať v opačnom trende práve teraz? Pokiaľ vstúpite do obchodu v smere trendu práve na jeho konci budete si musieť dlhšie počkať na zisk.

Identifikácia vstupu do pozície

Prakticky kdekoľvek vstúpite do pozície či už je to short alebo long pozícia, skôr či neskôr vám prinesie zisk s využitím stratégie rebel. Je však omnoho výhodnejšie vstupovať do pozície tam kde prinesie zisk čo najskôr. Pre vybratie čo najvhodnejšieho miesta na vstup do pozície môžu byť použité viaceré metódy.

Využitie upraveného indikátoru fractals

forex rebel

Indikátor fraktály sa zobrazuje ako šípky na lokálnych maximách a minimách. K tomuto návodu je priložený aj upraviteľný indikátor fraktály, kde je predvolené zobrazovanie šípky po tom čo na každej strane označenej sviečky minimálne 6 sviečok z maximami nižšie ako označená sviečka (červená šípka). Modrá šípka označuje sviečku ktorá ma minimum nižšie ako 6 sviečok naľavo a napravo.

i-FractalsEx.ex4 (3,5 kB)

V uptrende vstupujeme do pozície po vytvorení červenej šípky.

V downtrende vstupujeme do pozície po vytvorení modrej šípky.

Pri hedgingu vstupujeme do pozície po vytvorení šípky opačnej farby po tom čo je pozícia v strate 80 – 300 pipov.

Využitie indikátoru zig zag

V rámci trendu sa cena hýbe hore a dole. Zig zag dobre znázorňuje predchádzajúce vlny. Ak chcem vstúpiť do pozície v downtrende pozrieme sa na predchádzajúcich niekoľko vĺn zig zag. Kde sa vlna zlomila? Predpokladáme bod kde sa to udeje opäť a tam uskutočníme obchod short (predaj). Pri odhade miesta kde sa vlná zlomí berieme do úvahy aj trend.

Trh sa nedá zadefinovať indikátorom keďže sa neustále mení a prakticky sa nedá vtesnať do algoritmu. Preto indikátory slúžia len ako barličky, ktoré pomáhajú trh lepšie vizualizovať pre menej skúsených obchodníkov. Keďže pri stratégií rebel nezáleží na perfektne načasovaných vstupoch a výstupoch môžete zabudnúť na stres a jednoducho vstúpiť do pozície keď sa cena zdá výhodná v rámci trendu alebo pásma a zároveň nevidíte na 4H grafe dôvod prečo by sa trend mal ukončiť práve teraz. Pokiaľ ho nevidíte vy nebudú ho vidieť ani iný a preto sa neskončí. Tvorcovia trhu sa však budú snažiť pohnúť cenou proti vašej pozícií ak uvidia, že sa im vtedy podarí odstrániť Stop loss príkazy v dostatočnej hodnote. Vás sa to však netýka.

Ak obchodovať, tak profesionálne a so špičkovým STP/ECN brokerom FXCC.  Ak nedokážete sami obchodovať zo ziskom, odoberajte obchody najziskovejších obchodníkov, bezplatne a automaticky cez investičnú siet eToro (a získajte akcie spoločnosti na uvítanie ako darček).

Cieľový profit

Pre každú pozíciu akceptujte profit od 15 pipov a vyššie. Pokiaľ sa cena pohne prudšie alebo ste skutočne uskutočnili obchod na dobre cene počkajte. Častokrát sa Vám podarí dosiahnúť profit 30 -  40 pipov. Je pomerne bežné, že pozíciu, ktorú necháte otvorenú cez noc alebo víkend ráno uzavriete zo ziskom niekoľko stoviek pipov. Prioritou však je uzavrieť pozíciu radšej skôr ako neskôr s vyšším ziskom. Na držanie jednej pozície je potrebná voľná marža aspoň 50 USD. Pri vklade 300 USD tak neobchodujte súčasne viac ako 3 inštrumenty aby ste boli pripravený držať všetky potrebné pozície vrátane hedgingu.

Swapové poplatky

Priemerne 40 – 50 percent pozícií, podľa miery vašej efektivity, uzavriete zo ziskom ešte v deň ich otvorenia. Ďalších 30 – 40 percent uzavriete s malým swapovým poplatkom v rozpätí 0.09 – 1 USD. Časť pozícií, ktoré budete držať bude produkovať negatívne alebo pozitívne swapy počas dlhšej doby.  Tieto poplatky však neovplyvňujú výsledky stratégie.

Uzavretie pozície

Uzatvárajte pozície jedine v zisku, a to 15 až stovky pipov. V žiadnom prípade pozície neuzatvárajte v strate. Po tom čo sa strata vyšplhá na 80 – 300 pipov pozíciu hedgujte obchodom do opačnej strany v rovnakej hodnote. Po tom čo hedgová pozícia dosiahne zisk 15 – 100 pipov pozíciu uzavrite, počkajte na korekciu a opäť hedgujte. Týmto spôsobom sa vám na účet pripíše realizovaný zisk, ktorý umožňuje držať stratovú pozíciu.  (Viac o vstupe do pozície a hedgovaní v odseku Identifikácia vstupu do pozície).

Na tejto schéme je zobrazených 5 vstupov do hedgových pozícií. V skutočnosti by ich tam bolo možné nájsť 2 až 5 krát toľko. Všetky hedgové pozície sú otvorené po tom, čo sa cena pohla proti poslednému predaju aspoň o 80 pipov.

Ak by bola hedgová pozícia neúspešná, to znamená, že po jej otvorení by sa cena pohla v smere pôvodného obchodu počkáme na jeho uzatvorenie v zisku a opäť hedgujeme pôvodnú (prvú hedgovú pozíciu) pozíciu. Kapitál na účte musí sústavne rásť.

Kedy zvýšiť objem obchodu a uskutočniť výber hotovosti.

Pre zdvojnásobenie objemu obchodu je potrebné aby bol dostupný kapitál equity aspoň 3 násobkom počiatočnej sumy. To znamená že ak ste začali zo sumou 300 USD, pri dosiahnutí voľného kapitálu 900 USD (equity) môžete zdvojnásobiť objem obchodu na 0,02 lotu. Pokiaľ sa rozhodnete vybrať časť ziskov odporúčame vybrať 1/3, teda 300 USD a pokračovať v obchodovaní s 0.01 lotom až do opätovného dosiahnutia sumy 900 USD. V ďalšej fáze zdvojnásobíte objem obchodu na 0.04 lota, pri equity min 2700 USD.  Takouto formou sa bude narastať aj vaša finančná rezerva, ktorá bude znižovať riziko obchodovania tejto stratégie. Zdvojnásobenie obchodného objemu je možné dosiahnuť každé 1 – 3 mesiace.

Ak obchodovať, tak profesionálne a so špičkovým STP/ECN brokerom FXCC.  Ak nedokážete sami obchodovať zo ziskom, odoberajte obchody najziskovejších obchodníkov, bezplatne a automaticky cez investičnú siet eToro (a získajte akcie spoločnosti na uvítanie ako darček).

Frekvencia obchodovania

Obchodujte kedykoľvek uvidíte príležitosť. Čím vyššia frekvencia obchodovania tým rýchlejší nárast kapitálu. Je však nevyhnutné mať pri každom obchode na mysli trend a či nehrozí jeho náhle ukončenie. Tiež je potrebné pred každou pozíciu zvážiť či môžete bez problémov otvoriť pozíciu, ktorá sa pohne do straty 500 pipov a pritom mať stále dosť prostriedkov na otvorenie hedgovej pozície. Nieje potrebné aby ste pri tejto stratégií sedeli neustále. Treba si uvedomiť, že cena sa hýbe oboma smermi. Častokrát sa stane, že po tom čo sa vrátite k počítaču nájdete svoje pozície v zisku stoviek pipov. Ak sa obchod naopak pohne do straty je to len príležitosť ako zarobiť na pohybe do opačnej strany. Nieje potrebné sa stresovať ani sedieť za grafom MT4 24/5, častokrát je dokonca výhodnejšie trochu zanedbávať otvorené obchody, ktoré majú po návrate tendenciu dosiahnúť krajší zisk. Čo však nesmiete zanedbať je istota, že mate dostatok prostriedkov na držanie pozície a jej hedging z bohatou rezervou.

Zhrnutie a zásady

Vstup do pozície: Do obchodu vstupujte na relatívne vysokej cene v rámci downtrendu a na relatívne nízkej cene počas uptrendu. Ak sa cena hýbe v rozmedzí, vstupujte do pozícií na oboch stranách pásma a očakávaním pohybu smerom do stredu pásma. Na identifikáciu lokálneho maxima alebo minima môžete použiť indikátor zig zag (12,5,3) alebo editovateľný indikátor fractals (6).

Uzavretie pozície: Pozície uzatvárame len v zisku 15 – stovky pipov. Po dosiahnutí zisku 15 a viac pipov pozíciu uzatvárame. Väčšie zisky bývajú dosiahnuté počas víkendov alebo keď sa dlhodobejšie nenachádzate pri platforme. Časom sa váš priemerný zisk na pozíciu bude zvyšovať. Na rozdiel od stratégií využívajúcich scalping, minimálny zisk 15 pipov zabezpečí dostatočný rast kapitálu a je primeranou odmenou. Nieje to však zisk, ktorý by ste mali ihneď po jeho dosiahnutí zobrať. Mottom je pri obchodovaní relaxovať. Nemusíte byť prilepený na obrazovke pretože je to kontraproduktívne. Vašou snahou by malo byť vstúpiť do obchodu na čo najlepšej cene a dosiahnúť zisk okolo 30 pipov čo najrýchlejšie. Keďže nieste limitovaný SL tento cieľ dosiahnete vždy. Vašim dlhodobým cieľom bude zvyšovať efektivitu obchodovania, čo sa prejaví v zrýchlenom raste krivky equity.

Ak obchodovať, tak profesionálne a so špičkovým STP/ECN brokerom FXCC.  Ak nedokážete sami obchodovať zo ziskom, odoberajte obchody najziskovejších obchodníkov, bezplatne a automaticky cez investičnú siet eToro (a získajte akcie spoločnosti na uvítanie ako darček).

Hedging

Po tom čo sa obchod pohne do straty 80 – 300 pipov pozíciu hegujeme (otvoríme obchod na rovnakom inštrumente v rovnakom objeme do opačnej strany. Hedgový obchod neotvárame okamžite po tom čo je dosiahnutá strata 80 pipov, ale počkáme na korekciu.

Hedgový obchod uzatvárame tak ako každý iný – v zisku 15 – až niekoľko stoviek pipov.

Počet pozícií: Za žiadných okolností nedržíme viac ako 2 pozície na inštrument, pričom maximálne jednu pozíciu buy/sell. Na každú obchodnú pozíciu musí byť voľný kapitál aspoň 50 USD. S kapitálom 300 USD držíme max 6 pozícií. Výnimkou je situácia kedy cena zostane uveznená medzi dvoma obchodmi buy/sell vo vzdialenosti 800 a viac pipov. Vtedy dočasne zabudneme na prvú sériu obchodov a začneme obchodovať s čistým štítom druhú sériu obchodov. Táto situácia je však mimoriadne zriedkavá.

Čo robiť keď je cena uväznená medzi dvoma objednávkami vo vzdialenosti niekoľko stoviek až tisíc pipov. Keď sa cena pohne proti vám budete otvárať množstvo pozícií jednu po druhej do opačného smeru za účelom hedgingu. Tieto pozície budete denne uzatvárať v zisku. Skôr či neskôr sa stane, že obchod otvoríte príliš ďaleko od prvej pozície a cena sa následne pohne proti hedgingovej pozícií. Ak sa tak stane a vzdialenosť medzi pozíciami je 800 – 10 000 pipov je možné na tieto dve pozície dočasne zabudnúť. Začnite opäť obchodovať s pocitom čistého štítu na danom inštrumente. Začnite druhú sériu obchodov. Keď je jeden z obchodov prvej série uzavretý, na vhodnejšom mieste ho opäť otvorte (nová hedgová pozícia). Toto opakujte až kým úspešne neuzatvoríte oba obchody s prvej série v zisku.

Výber brokera. Výber brokera je zásadný, keďže je nevyhnuté aby bol na vašej strane. Teda aby sa jednalo o STP/ECN brokera, ktorý anonymne odosiela objednávky k poskytovateľom likvidity. Čím viac profitujúcim klientom budete u takéhoto brokera, tým viac starostlivosti sa vám dostane. S tohoto dôvodu odporúčame brokera FXCC, ktorý v súčasnoti ponúka bonus 100 percent na vklad a spätné vyplatený preobchodovaných rabatov. Ako jeden z mála tiež ponúka obchodovanie na platforme MT4 v ECN podmienkach.

Poučenie o riziku: Žiadna bezpečná obchodná stratégia ešte nebola vyvinutá. Iné špičkové obchodné stratégie realizované profesionálnymi obchodníkmi málokedy dosahujú zisk vyše 10 percent mesačne. Tieto stratégie sú pritom realizované na účtoch s prostriedkami nad 20 000 EUR. Pre drobného obchodníka začínajúceho zo sumou v stovkách EUR sú možnosti zhodnotenia kapitálu dlhodobo veľmi malé. Okrem toho pokiaľ by ste obchodovali 3 mesiace zo sumou 300 USD takúto stratégiu, tak by ste boli bohatší o 90 USD. Čo je dosť slabá výplata štvrť za roka života.

Forex rebel stratégia je iná. Nerešpektuje možnosť prehry. Dokáže zdvojnásobiť účet za jeden mesiac. Umožňuje obchodovať sústavne a každým ďalším obchodom znižuje riziko. Neakceptuje drobné scalpingové obchody za cenu nepomerného rizika. Často budete uzatvárať obchody v zisku stoviek pipov. Aj keď sa pozícia pohne tisícky pipov proti vám na rovnakom pohybe zarobíte na stovkách hedgových pozícií. Táto stratégia nieje bez rizika. Ale ako jedná z mála umožňuje zmeniť drobný účet na ziskový biznis.

Ak obchodovať, tak profesionálne a so špičkovým STP/ECN brokerom FXCC.  Ak nedokážete sami obchodovať zo ziskom, odoberajte obchody najziskovejších obchodníkov, bezplatne a automaticky cez investičnú siet eToro (a získajte akcie spoločnosti na uvítanie ako darček).

Diskusná téma: Forex rebel stratégia (Forex stratégie)

Forex rebel stratégia

Smith 18.06.2018
Toto by fungovalo jedině pokud by jste dokázali určit všechny vrcholy a dna hedgingových pozic což je pro mnohé obchodníky nedosažitelné ono je to krásně nakresleno kdy nakoupit-zelené kroužky ale realita bude úplně někde jinde a být uvězněn mezi 300 pipy ta cena tam může lítat jako míček ve sportce a teď budete dohánět ztrátu -300 pipů tím že budete luštit z křišťálové koule nebo kávové sedliny kde se cena otočí nehledě na to že budete platit za dva swapy a čekat třeba půl roku než se obchod překlopí do původního směru to pro mě není.

ako ukončiť stratovú pozíciu?

rerewer 06.07.2017
Pri otvorenej stratovej pozicii sa dost casto nemusi realizovat zisk nikdy. Co s takouto poziciou? Uzavriet ju?

jine hodnoty

martin 01.12.2016
ahoj lze system upravit abych nemusel pozici hedgovat až po 80 pip min ale třeba už po 20 nebo tak?

Superrebel

Jozef 12.10.2016
Po rôznych pokusoch s indikátormi a stratégiami / samozrejme na live, demo je len na oboznámenie s platformou / hedging je pre mňa jediná možná cesta k zisku. Všetky indikátory ukazujú len to, čo už bolo a to je horšie ako s predpoveďou počasia. Takže testovanie = istá strata času. Ja mám s touto statégiou super skúsenosti, ale dosť som ju vylepšil. Napríklad proti black swan, čo je veľké nebezpečenstvo, ktoré čistí aj veľké účty. A tiež proti uviaznutiu medzi + - 1000 pipov. Potom to šlape ako hodinky J.

Re:Superrebel

superman 30.11.2016
Ahoj, myslis ze by bylo mozne se podelit o tvůj vylepseny systém ? Jsem programator EA a bylo by zajimave ho uplatnit.

Re:Re:Superrebel

Jozef 23.10.2017
Ahoj, mám zaujímavú stratégiu, ktorá sa ale zle obchoduje manuálne. Napíš mi na makler.auto@gmail.com

Re:Re:Superrebel

Jozef 06.11.2018
napíš mi na jozef.zahradnik2@gmail.com

Rebel st.

Vlado 20.02.2016
Tato strategia je velmi dobra pokial ju clovek zvladne. Je potrebne ovladnut emocie. To je extremne dolezite.
Ja som spokojny

realne obchodovanie

alex 17.01.2016
obchoduje tuto strategiu niekto, rad by som sa dozvedel nejake poznatky z praktickeho obchodovania.

Re:realne obchodovanie

Michal 17.01.2016
Neviem no idem testovať
1 | 2 | 3 >>

Pridať nový príspevok