Silní a slabí obchodníci na Forexe - dravce a obetní baránkovia (Psychológia obchodovania na Forexe)

16.07.2011 13:08

Silní držitelia - profesionálny obchodníci

Silní držitelia sú obvykle tí obchodníci, ktorý nedovolili aby zostali uväznený v zlej obchodnej situácií. Sú spokojný zo svojou otvorenou pozíciou, a nebudú otrasený pri náhlych pohyboch smerom nadol .Sú silní pretože obchodujú na správnej strane trhu. Ich kapitál je obvykle obrovský  a dokážu trh čítať z vysokou mierou kompetencie. Napriek ich profesionalite , silní držitelia prijímajú často straty , ale tieto straty sú minimálne pretože sa naučili zatvoriť stratové pozície včas.

Viac strát za sebou je vnímaných ako  podnikateľské výdavky. Silní držitelia môžu dokonca mať viac stratových ako ziskových obchodov, ale celkovo profity ziskových obchodov mnohonásobne pre vážia efekt stratových obchodov

Slabí držitelia

Väčšina nových obchodníkov na Forexe alebo na inom trhu sa ľahko stane slabými držiteľmi. Títo ľudia obvykle nemajú dostatok kapitálu a nedokážu sa pohotovo vysporiadať zo stratami obzvlášť keď väčšina ich kapitálu rýchlo mizne čo nepochybne vyústi v rozhodnutia a obchody založené na emóciach.

Títo slabí držitelia sa nachádzajú niekde na krivke učenia a majú sklon vykonávať obchody na základe inštinktu. Sú to tí, ktorý zostali uzamknutý po tom čo sa trh pohol proti nim, dúfajú a modlia sa aby sa trh čoskoro vrátil na ich pôvodnú cenu. Je takmer isté že títo obchodníci budú otrasený pri náhlych pohyboch alebo zlých správach.

Vo všeobecnsti slabí držitelia často obchodujú na zlej strane trhu a sú preto okamžite pod tlakom ak sa cena pohne proti nim.