Stádový inštinkt / Davová psychóza na Forexe ( Psychológia obchodovania na Forexe)

16.07.2011 13:04

Keď nastane pohyb ceny na Forexe smerom nahor, potom , ako ovce všetci neinformovaný obchodníci ( slabí držitelia) inklinujú k tomu aby sa tohto pohybu  zúčastnili.

Tento koncept sa označuje ako stádový inštinkt ( davové správanie).

Ako ľudské bytosti sme oprávnený konať tak ako si myslíme, že sa hodí, ale pri nebezpečenstve príležitosti  sa väčšina ľudí zachová až šokujúco predvídateľne. A je to znalosť davového správania ktorá pomáha profesionálnym obchodníkom pracujúcim pre syndikáty vybrať si správny moment na zarobenie obrovských súm.

Nenechajte sa oklamať , profesionálny obchodníci sú predátori a šelmy a neinformovaný obchodník je pre nich symbolickým obetným baránkom. 

 Zvážte dôležitosť tohto úkazu a čo to znamená pre vás ako obchodníka. Pokiaľ sa vzorce ľudského správania nezmenia tento proces bude vždy prítomný na všetkých finančných trhoch.