Vyrovnanie a dodanie na trhu FUTURES

10.03.2012 10:04

Vyrovnanie a dodanie - Settlement a delivery FUTURES

Ako menové termínované trhy sú založené na kurzoch dvoch mien, sú vysporiadané v hotovosti, v základnej mene. Napríklad EUR termínový trh založený na euro pre výmenu kurzu amerického dolára, a má euro ako jeho základnú menu. Keď EUR termínovaný kontrakt vyprší, držiteľ dostane dodávky v hodnote 105.000  EUR v hotovosti.

Všimnite si, že toto  sa stane len vtedy, keď zmluva vyprší, a obchodníci zvyčajne nedržia termínované kontrakty, kým nevyprší ich platnosť,  nemali by byť zapojení do riešenia, a nedostanú dodávku podkladového aktíva meny.

Trade Forex Online - Trading Point