Carry trading na Forexe (Tipy / Triky obchodovanie na Forexe)

Carry trading na Forexe - výhody a nevýhody

Carry trading je jednou z najjednoduchších stratégií  pre obchodovanie s menou na forexe, ktoré existujú. Carry trade je, keď si kúpite vysoko úrokové meny proti nízko úrokovým. Za každý deň, ktorý držíte tento obchod , Vám váš  mak lér   vyplatí úrokový rozdiel medzi dvoma menami,  a to tak dlho, pokiaľ budete obchodovať s kladne vyvíjajúcim sa  úrokovým rozdielom.

Carry trading na Forexe

Napríklad, ak libra (GBP) má 6 percentnú úrokovú sadzbu a americký dolár (USD) má 3 percentnú úrokovú sadzbu, a kúpite, alebo budete dlhodobo obchodovať s GBP / USD (long), robíte carry trade. Za každý deň, ktorý takto obchoduje te na trhu, Vám maklér bude platiť rozdiel medzi úrokovými sadzbami týchto dvoch mien, čo by bolo v tomto prípade  3 percentá. Tento rozdiel sa však môže v priebehu času zvyšovať/znižovať.

Čo je výhoda carry tradingu na forexe ?

Obchodovanie v smere vysokých úrokov na forexe je výhodou, pretože okrem Vašich obchodných ziskov, sú tu tiež úrokové výnosy. Carry trading taktiež umožňuje použiť leverage k Vášmu prospechu.

Keď Vám maklér zaplatí denný úrok na Vašom carry tradingu, platené úroky sú z požičanej sumy. Ak otvoríte obchod pre jeden mini lot (10.000 USD)  stačí použiť $ 250 zo skutočného rozpätie na otvorenie obchodu, budú Vám vyplácané denné úroky z 10.000 dolárov nie z 250 dolárov. Toto môže veľmi zvýšiť Vaše ročné výnosy.

V čom je carry trading na forexe rizikový?

Pri carry tradingu existuje relativne prijateľná miera rizika. Avšak menové páry na forexe , ktoré majú najlepšie podmienky pre použitie carry tradingu sú veľmi volatilné. Z tohto dôvodu musia byť tieto obchody vykonávané so zvýšenou opatrnosťou. Nervózne - nestabilné  trhy, môžu mať silný a rýchly vplyv na menové páry, ktoré sú považované za "carry páry" a bez riadneho manažmentu rizík, môžu byť obchodníci vyčerpaní obrovskými náhlymi výkyvmi v cene napriek výške ich úrokových sadzieb.

Ako využiť carry trading na forexe vo svoj prospech 

Ak obchodujete s vysokými úrokmi na meno vom  páre, ktorý platí vysoké úroky a kurz zostane rovnaký, alebo sa pohybuje vo Váš prospech, ste víťazom. Ak sa však pohybuje proti Vám, mohli by ste zaznamenať značné straty.

 Carry trading by mal byť videný skôr ako "čerešnička na torte",  než len jednoduchá stratégia "bez premýšľania".

Ako pri každej inej obchodnej stra tégií, zvoľte správn e riadenie rizík, a pri obchodovaní používajte hlavu. Je lákavé dostávať denné výplaty úrokov, ale bez opatrnosti by mohli tieto malé sumy stáť celý majetok v stratách. Najlepšie je vykonávať carry trading s podpornými základmi a optimistickou náladou trhu. Carry trading funguje najlepšie, keď je na trhu  "pocit bezpečia" a dobrá nálada.

Diskusná téma: Carry trading na Forexe (Tipy a Triky pre obchodovanie na Forexe)

Je to vôbec možné?

Juraj 24.01.2018
Umožňujú to brokri vôbec? Veď takto by im utekali nemalé peniaze z vrecka.

Je to vôbec možné?

Juraj 24.01.2018
Mám tomu rozumieť tak, že keď idem na páku z jedného plného lotu, alebo jedného plného minilotu, tak sa mi vypláca denný úrok na páre s pozitívnym swapom nie zo sumy ktorú som použil na páku, ale s plného lotu, alebo plného minilotu? V článku je príklad, že 10 000 usd jeden minilot a páka 250 usd. Takže pri úrokovej miere 1 percento by to nebolo 2,5 usd denne zo sumy páky, ale 100 usd zo sumy plného minilotu denne?
Pochopil som to dobre?
Ako to riešia brokri, tak som vedel že menia swapy každý týždeň až 10 dní
ako sa im to hodí.

Pridať nový príspevok