Vylepšenie obchodného forex systému

Celkové zlepšenie obchodného systému pre forex

Existuje niekoľko spôsobov, ako zlepšiť svoj forex denný o bchod ný systém. Najlepšie je vyskúšať daný obchodný systém s rôznymi okolnosťami, napríklad vyskúšať rozdielne metódy výstupu.  Niektorí obchodníci  sledujú len čistý zisk zatiaľ čo by mohli pozorovať taktiež iné parametre stratégie ako maximálny drawdown a profit faktor. Skúste obchodovanie pomocou rôznych stratégií, ak zlyhá, skúste prehodnotiť rôzne faktory vašich obchodov v rámci danej stratégie.

Vylepšenie obchodného forex systému

Nastavenie forex stratégie

V každej steatégií existujú pravidlá, ktoré obchodník môže nastaviť tak, aby sa zabránilo stratám, ktorým už v minulosti čelil. Obchodník môže napríklad zistiť, že každý piatok trpí nadmernými stratami v porovnaní so zvyškom týždňa. Aby zabránil opakovaniu sa týchto strát, môže použiť "filter". Pridaním filtra možno v obchodnom systéme automaticky vylúčiť vstup do obchodov v piatok (s odkazom na vyššie uvedený príklad).

Filtre forex stratégie

Môžu existovať aj iné faktory, ktoré vytvárajú straty, alebo dni, ktoré vytvárajú väčší ziskči menší zisk. Pomocou viac a viac filtrov, obchodník bude môcť vytvoriť pravidlá pre svoj obchodný systém, tak aby sa maximálne zabránilo stratám, alebo sa zameria na určité dni, hodiny alebo mesiace pri svojej obchodnej stratégií . Výhodou je zvýšenie zisku a zamedzenie strát , hneď ako obchodný systém  začne pracovať so zadanými filtrami.

Dúfame, že budete uplatňovať a vykonávať tieto opatrenia krok za krokom pri rozvoji vášho ziskového denného obchodného systému, naučili ste sa tie najlepšie možné spôsoby, ako získať večšie zisky a vyhnúť sa stratám. Je na vás, ktorý zo štýlov a preferencií obchodovania, aké techniky si vyberiete pre svoj obchodný systém. Vzhľadom k tomu všetkému, sme si istí tým, že ak sa budete držať tohto návodu, váš ​​denný obchodný systém bude generovať zvýšené zisky.

Diskusná téma: Celkové zlepšenie obchodného systému pre forex

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok