Čo je to forex hedging?

Stratégia hedgingu je v podstate stratégiou na zníženie trhového rizika a zachovanie investovaného kapitálu, ale existujú prípady, keď aj táto stratégia môže priniesť zisky. V prvom rade si však vysvetlíme, čo je to hedging.                         

Hedging je takou investičnou stratégiou, že na rovnakom trhu budete mať dve opačné pozície rovnakej veľkosti a tým znížite riziko straty v prípade kolísania cien.                            

Vo všeobecnosti forex hedging zahŕňa otvorenie nákupnej a predajnej pozície na jednom menovom páre. Riziko v tomto prípade zostáva nulové, pretože ak prvá pozícia stráca, tak druhá pozícia získava a tým pádom sa vynuluje strata, ale aj potenciálny zisk.                            

Predtým, než však začnete vykonávať túto stratégiu, mali by ste si overiť, či ju váš broker podporuje, pretože niektorí brokeri hedging nepovoľujú.

Ako chráni hedging váš kapitál?

Ochrana kapitálu je hlavným účelom tejto forex hedgingovej stratégie. Ako teda postupovať v praxi a kedy je vhodné použiť stratégiu hedgingu?                            

V praxi ide o to, aby trader, ktorý má long pozíciu na určitom menovom páre, vstúpil aj do short pozície. Prečo sa obchodníci rozhodnú použiť stratégiu hedgingu, keď čistý výsledok sa zdá byť nulový? Hedging môžete použiť, keď napríklad obchodníci očakávajú výrazné cenové výkyvy, alebo keď ešte nie je jasný trend, alebo môže nastať ekonomická udalosť, ktorá zvykne narušiť trhy.                            

Hedging je menej zaujímavý, ak robíte skalpovanie, ale swingoví obchodníci môžu využívať hedging na ochranu dosiahnutých ziskov.                            

Ako sme už hovorili, na hedging je potrebné použiť rovnaký menový pár a taktiež aj rovnakú veľkosť pozície. Môžete však na obchodovanie použiť rôzne aktíva, alebo menové páry, len jednotlivé pozície na jednom aktíve musia byť rovnako veľké. Taktiež môžete použiť aj silno korel ované menové páry ako napr. EURUSD a USDCHF. EURUSD t rend môže byť rastový, zatiaľ čo USDCHF trend bude klesajúci, pretože tieto dva menové páry sú veľmi silno negatívne korelované.

Forex hedging a korekčné pohyby na trhu

Hedgovanie je možné použiť aj pri korekčných pohyboch na trhu. Ako je možné dosiahnuť zisky prostredníctvom forex hedgingu?                            

Povedzme, že ste long na menovom páre EURUSD. Cena v čase vstupu bola 1,2500 a váš výstupný bod je 1,2700, predpokladajúc rastový trend. Analýzou grafov však odhadujete, že kurz prechádza korekčným pohybom. Rozhodnete sa otvoriť krátku pozíciu na rovnakom menovom páre za aktuálnu cenu 1,2550. Táto krátka pozícia je vlastne zaisťovacia pozícia – zahedgovali ste sa. Ak je vaše očakávanie pravdivé a cena EURUSD klesne supportnej úrovni, vaša dlhá pozícia je chránená touto krátkou pozíciou a tým pádom nebude strácať. Ak však cena bude naďalej rásť bez korekcie, zníži sa váš potenciálny zisk z dlhej pozície.

Forex Hedging - Záver                                   

Forex hedging je stratégia široko využívaná obchodníkmi, ktorí sa venujú zabezpečovaniu rizík alebo dosahovaniu zisku. Skúste si však hedging najprv vyskúšať na demo účet pre porozumenie tejto stratégii. Dávajte pozor na spready ako súčasť vašich výpočtov, pretože ich zaplatíte dvakrát, nakoľko máte dve otvorené pozície: východiskovú pozíciu a zaisťovaciu pozíciu.                                    

Pamätajte, že cieľom forex hedgingu je chrániť váš investovaný kapitál a riadenie rizík je jednou z najdôležitejších zručností forexových obchodníkov.