Čo ovplyvňuje dianie na FOREX

Iba Makro akcie ovplyvňujú forex trh

Najviac aktívne obchodovaných menových párov sa dotýkajú len makro udalosti, ako sú zmeny vo vláde alebo cenovej politiky centrálnej banky, na rozdiel od akcií, kde jednotlivé firemné udalosti môžu mať obrovský vplyv na pohyby cien.

Toto je brané ako výhoda  Forex obch odníkov , ktorí sa domnievajú, že sa to prejavuje ako menej neistoty v ich obchodovaní na rozdiel od obchodovania na akciovom trhu, kde prekvapujúce oznámenia, ako je odstúpenie generálneho riaditeľa v prípade  Tesca vo Veľkej Británii, môžu mať značný vplyv na cenu. Vysoká likvidita  trhu tiež znamená, že je oveľa ťažšie pre niekoho, kto vstúpi na trh a ovplyvniť cenu  vo svoj prospech.

Žiadna skreslenosť v stúpavých menových pároch

Je všeobecne známe, že akciový trh v USA vždy zvyšuje svoju hodnotu v dlhodobom horizonte. Avšak v menách na forex trhu sa obchoduje v pároch, keď hodnota jednej meny klesá  automaticky to znamená, že hodnota druhej meny stúpa. To je považované za výhodu, pretože je tu rovná príležitosť pre zisk z oboch dlhých - nákup, aj krátkych-predaj obchodov.