Faktory fundamentálnej analýzy na forexe (FOREX, Fundamentálna analýza)

Jedným z faktorov, najviac spoľahlivo spojených s dlhodobými pohybmi menových párov je úrokový diferenciál. Úrokový diferenciál je rozdiel medzi úrokovými sadzbami stanovenými centrálnymi bankami krajín, ktorých meny tvoria menový páru. Keď rozdiel je dostatočne veľký, investori budú mať tendenciu k predaju ich domácej meny, a ku kúpe cudzej meny s vyšším výnosom - čo sa prejaví pri menovom páre na cudzej mene [/ domácej mene] rastom jej hodnoty (napr. keď sa úrokové sadzby v Európskej únií vyššie ako v USA, na EUR / USD páre sa to pravdepodobne prejaví).

Pretože sa úrokové diferenciály obvykle pohybuje v cykloch, bude pomalý, ale vytrvalý nárast rozdielu viesť k trvalému posilňovaniu meny s vyšším výnosom - k vytvoreniu významného trendu. Vzťah medzi hlavnými menovými trendmi a cyklami úrokového diferenciálu je tak tesný, že v priemere viac ako 50% zo všetkých cyklických pohybov hlavných menových párov je viazaných priamo na zmeny úrokových diferenciálov.50% je koeficient determinácie, ktorý hovorí, koľko jednej premennej, akú odchýlku (hlavné menové trendy) je možné priamo vysvetliť odchýlkou druhej premennej (cykly úrokových diferenciálov). Koeficient determinácie sa vypočíta umocnením korelačného koeficientu medzi hlavnými trendmi a cyklami úrokového diferenciálu na druhú, čo sa v priemere rovná +70%. Pre podrobný popis toho, ako bolo toto číslo vypočítané pozrite stránky úrokový diferenciál, dlhodobé trendy meny.

Diskusná téma: Faktory fundamentálnej analýzy na forexe (FOREX, Fundamentálna analýza)

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok