Formácia Tweezer na forexe (Forex formácie)

Jedna zo sviečkových formácií, ktorá môže byť veľmi užitočná v rozpoznaní vrcholov kde sa cena na forexe môže otočiť je vrchol/dno tweezer (pinzeta) . Výskyt tejto formácie na forexe často znamená ukončenie aktuálneho trendu a nástup trendu do opačnej strany. 

Vrchol pinzety má nasledujúce vlastnosti: Je tvorený dvoma sviečkami, ktorých vrchný tieň je aspoň 2X vyšší ako telo samotnej sviečky. Vrchol tieňa dvoch sviečok je približne na rovnakej úrovni. Tieto dve, alebo aj viac sviečok môžu byť kombináciami býčich aj medvedích sviečok na forexe.

V prípade, že sa vyskytne takáto formácia je to pomerne silným signálom svedčiacim o otočení trendu, keďže svedčí o tom, že na danej úrovni už dvakrát došlo mimoriadne silnému stretu býkov a medveďov, ktorého výsledkom bola prevaha strany bojujúcej za zmenu vývoja ceny (trendu). Tak ako pri väčšine formácií aj pre túto platí, že najlepšie signály sa nachádzajú v konvergencií s  masívnymi supportmi a rezistenciami, trendovými čiarami a pivotnými bodmi.

Pokiaľ sa rozhodnete vstúpiť do obchodu na základe tejto forex formácie , urobte tak pri otvorení sviečky nasledujúcej po druhom hrote tejto formácie. Ochranný stop loss umiestnite tesne nad vrchol tejto formácie.

Analogicky pre formácie oznamujúce ukončenie downtrendu na dne.

Prajem veľa šťastia pri obchodovaní

Marián