Hlava a ramená (O forex formácií)

Zdravý uptrend sa hýbe smerom nahor akoby po schodoch. Väčšina vrcholov je vyššie ako predchádzajúci vrchol a väčšina miním je vyššie ako predchádzajúce minimá. Keď býci v uptrende nedokážu vytvoriť maximum vyššie ako bolo to predchádzajúce alebo dno padne nižšie ako bolo predchádzajúce, je to signálom, že strácajú na sile.

forex hlava ramena

Formácia hlava a ramená je takýmto signálom. Hlava predstavuje vrchol, ktorý cena dosiahla, ramená sú nižšie vrcholy naľavo a napravo. Ramená a hlavu spája krčná línia, ktorá nemusí byť horizontálna. Obzvlášť keď sa prudko zváža smerom nadol je to závažným medvedím signálom.

Pravé rameno môže byť nižšie alebo vyššie ako ľavé rameno. Pokles ceny od pravého ramena prelomí krčnú líniu. Po tomto signále vieme, že uptrend skončil.

Po tom čo cena prelomí krčnú líniu má sklon ešte sa vrátiť s nízkym objemom aby ju otestovala. Táto situácia je výbornou príležitosťou k predaju zo stop lossom tesne nad krčnou líniou a mimoriadne dobrým pomerom rizika a potencionálnej odmeny.

Formácia hlava a ramená zároveň pomáha odhadnúť nasledujúci downtrend a určiť si cieľový profit. Približnú vzdialenosť získame tak, že zmeriame rozsah medzi krčnou líniou a vrcholom hlavy. Túto vzdialenosť následne premietneme od krčnej línie smerom nadol.