Hodnotenie trendových čiar na forexe

Hodnotenie trendových čiar na forexe

Najzásadnejším údajom na nakreslenej trendovej čiare je jej sklon. Pokiaľ trendová čiara mieri smerom nahor, situáciu kontrolujú býci a je namieste hľadať vhodné miesto k nákupu. Pokiaľ čiara miery smerom nadol prevahu majú medvede a je vhodné otvoriť short pozíciu

Ďalšie ukazovatele kvality trendovej čiary.

Veľkosť časového rámca na ktorom sa nachádza. Trendová čiara na hodinovom grafe je menej dôležitá ako tá na dennom grafe.

Dĺžka samotnej trendovej čiary. Dlhá trendová čiara ukazuje masové správanie, ktoré pretrvávalo dlhšiu dobu. Čím dlhšie trendová čiara trvá tým vyššia je pravdepodobnosť, že dav sa bude podľa nej aj naďalej riadiť.

Množstvo dotykov ceny a trendovej čiary. Návraty k trendovej čiare, krátkodobé pohyby proti trendu ukazujú snahu a výsledok skupiny s opačnými zámermi ako je trend. Pokiaľ je trendová čiara testovaná veľakrát, pridáva to na jej validite.

Sklon trendovej čiary oproti horizontálnej osi. Strmá trendová čiara má tendenciu rýchlejšie vyčerpať víťaznú skupinu, ktorá poháňa daný trend. Je ako šprint. Trendová čiara z malým sklonom pretrváva dlhšie a pripomína skôr beh na dlhé trate. Vypláca sa značiť, sledovať a porovnávať uhly trendových čiar. V priebehu trendu tak budete môcť povedať či dav na forexe inklinuje k zrýchleniu trendu, prechodu do pásma alebo kompletnému otočeniu. V momente keď trend zrýchľuje, môžete povedať, že sa stáva neudržateľným a čoskoro dôjde k zmene. V momente keď dôjde k takejto explózií v smere trendu prisuňte svoj ochranný SL bližšie a čakajte na prudké otočení trendu po prelomení novej strmšej trendovej čiary.

Zmeny v obchodovanom objeme. Pokiaľ volume rastie s pokračujúcim trendom, je to pozitívny signál. Volume by malo krátkodobo klesať, keď sa cena hýbe proti trendu a následne opäť stúpať keď sa odrazí od trendovej čiary.