Kliny (wedges) na Forexe

Kliny na forexe 

Kliny znamenajú zaváhanie v súčasnom trende. Takáto formácia je signálom toho, že obchodníci sa stále rozhodujú, o tom, kde by sa trend mohol uberať. Kliny môžu plniť svoju funkciu buď v nadväzných – pokračovanie trendu alebo reverzných modeloch.

Narastajúci klin pri obchodovaní na forexe

K formovaniu narastajúceho klinu dochádza, keď cena posilní svoje postavenie medzi hladinami podpory a odporu, ktoré sa zvažujú smerom nahor. Tu je sklon čiary podpory prudší ako sklon odporu, čo indikuje, že vyššie spodné hranice sa formujú rýchlejšie než vyššie horné hranice. Vytvorí sa model v podobe klinu. Preto táto grafická štruktúra nadobudla pomenovanie - klin. Keď dochádza k upevňovaniu pozícií cien, vieme, že príde „studená sprcha“. Očakávame preazenie buď dna alebo vrcholu.

Ak sa narastajúci klin formuje po vzostupnom trende, ide zvyčajne o štruktúru zvratu s tendenciou poklesu. Na druhej strane, ak sa klin sformuje v priebehu zostupného trendu, mohlo by to znamenať pokračovanie v pohybe smerom nadol. V prvom príklade sa narastajúci klin sformoval na konci trendu rastu. Všimnime si, ako pôsobenie ceny formuje nové vrcholy, ale oveľa pomalším tempom v porovnaní s tým, ako cena pôsobí na formovanie vyšších dien. Venujme pozornosť miestu, kde sa cena láme smerom nadol. Znamená to, že je na trhu viacero obchodníkov, ktorí zúfalo uprednostňujú krátku pozíciu pred dlhou!

Tlačia cenu nadol kvôli prerazeniu trendovej čiary naznačujúc, že zostupný trend by mohol „nahrať do karát“. Podobne ako to platí pre grafové formácie na forexe, o ktorých sme už pojednávali, pohyb ceny po prerazení dosahuje približne výšku štruktúry. Ako môžeme vidieť, cena sa pred posilnením vyvýja z klesajúceho trendu a črtá vyššie výšky a dokonca aj vyššie dná. V tomto prípade cena prerazila k spodnej strane a zostupný trend pokračuje.

Ďalej si všimnime, ako sa cena hladko pohla nadol, pričom dosiahla rovnakú výšku ako klin. Narastajúci klin, ktorý sa vytvorí po vzostupnom trende, zvyčajne vedie k obratu – ku klesajúcemu trendu. Zatiaľ čo narastajúci klin, vytvorený počas klesajúceho trendu poväčšine vyústi do pokračovania (do klesajúceho trendu). Zjednodušene, narastajúce kliny vedú ku klesajúcim trendom, čo znamená, že ide o medvediu grafickú štruktúru; grafická štruktúra s tendenciou klesania.

 

Diskusná téma: Kliny (wedges) na Forexe

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok