Kreslenie tunelu na forexe

Tunel (kanál) na forexe, je zložený z dvoch rovnobežných čiar. V trende ho získame nakreslením čary na minimách a paralelnej čiary na  maximách.

Tunely by mali byť tak ako samotné trendové čiary kreslené spojením hrán zhustených zón na forexe. Je na mieste vynechať extrémy v týchto zónach pri kreslení čiar.

Prítomnosť kanálu je ďalším indikátorom trendu na trhu.

V uptrende vrchná strana tunelu predstavuje maximálnu silu býkov a naopak spodná strana trendového tunelu v uptrende predstavuje maximánu silu medveďov.

Ďalej čím je tunel širší tým silnejší samotný trend a vyplatí sa obchodovať v smere sklonu tunelu.