Nastavenie forex stratégie pre denné obchodovanie (Denné obchodovanie na FOREXE)

Identifikácia a zadanie vstupných pravidiel vašej forex stratégie

Identifikáciou a zadaním pravidla sa rozumie výber z dvoch vstupných nastavení. Jednou z možností je obchodovať v smere trendu, druhou je hľadať jeho otočenia . Na výber máme dve základné stratégie: Swingové forex obchodovanie a trendové forex  obchodovanie. Obchodník má následne k dispozícií rôzne ukazovatele v jeho vlastnom obchodnom systéme a musí zistiť, čo ukazovateľ signalizuje a prečo je jeho používanie výhodné.

Nastavenie forex stratégie pre denné obchodovanie

Rozhodnite o vašom nastavení vstupných a výstupných pravidiel

Trend nasledujúce obchodovanie - postup obchodníka je, že nakupuje ak stúpa cena, a predáva, keď sa ceny pohybujú nadol.

Protitrendové/ kontratrendové obchodovanie- postup pri ktorom obchodník rozpozná, že obchodovanie je v extréme, ako je napríklad horné pásmo a predáva. Zatiaľ čo sa cena vráti späť do pôvodného stavu, bude sa obchodník snažiť zachytiť  korekciu ceny nahor a z obchodu vystúpiť - prípadne vystúpiť a naopak nakupovať.

Efektívne využívajte forex indikátory

Indikátory pomáhajú v čítani situácie na trhu tým, že odstránia z trhu šum. Množstvo obchodníkov je vďaka indikátorom schopných nájsť na trhu štatistickú výhodu , ktorá im pomáha úspešne obchodovať.

Určite si pravidlá

Obchodníci musia používať dve hlavné výstupné pravidlá pri vývoji ziskových denných obchodných systémov. V záujme ochrany svojho kapitálu, musí obchodník použiť pravidlá zabraňujúce stratám (stop loss). a aby si zabezpečil zisky, musí použiť pravidlá zaručujúce zisk (take profit príkaz). Oba tieto výstupné pravidlá pre rozvoj ziskového denného obchodného systému sú vyjadrené štyrmi rôznymi spôsobmi. Niektoré, sú odporúčané všeobecne, niektoré nie sú vždy vhodné.

Nastavenie forex stratégie pre denné obchodovanie

Pevne stanovená suma

Trhy sú veľmi odlišné, napríklad: Ropa sa pohybuje v rozmedzí okolo 3000 dolárov denne, v porovnaní s hodnotou GBP / EUR, ktorá sa pohybuje v priemere 300 dolárov denne na jednu zmluvu. Použitie fixnej sumy v dolároch nebude fungovať pri prechode na rôzne trhy, ako sú dva príkladyuvedené vyššie. Táto stratégia výberu zisku sa neodporúča, pretože keď je obchodný systém vyvíjaný, rozdiel medzi jednotlivými trhmi musí byť vyvážený, stratégia štandardizovaná a testovaná pokiaľ možno na každom trhu.

Percentá aktuálnej ceny

Časť obchodníkov sa riadi pri umiestňovaní príkazov cenou samotnou. Na thu existujú silné zóny s cenou, ktorou si je široká obchodná komunita vedomá. Historicky na danej cene trh silne reaguje a časť obchodníkov je schopná využiť túto vlastnosť vo svoj prospech pri umiestňovaní TP/SL príkazov.

Percentá trhovej forex volatility

Toto logické nastavenie odráža situáciu na trhu a umožňuje načasovať vstupy a výstupy z relatívne vysokou presnosťou. Obchodník môže vyzuálne zvážiť  aj vďaka technickej analýze, prevdepodobnosť ďalšej cenovej úrovne , pri ktorej cena zmeni smer svojho pohybu. Pre obchodníka sú tieto zóny vhodným miestom na umiestnenie TP/SL príkazu.

Doba obchodou

Je to ukončenie forex obchodou po určitom časovom období. Odporúča sa preto čo najnižší. Čas zastavenia môže uvoľniť obchodníkov kapitál na iné už existujúce obchody, keď sa v danom prípade jeho / jej obchod nepohybuje v očakávanom smere.

Žiaden zo spôsobov umiestnenia vstupov a výstupov nieje dokonalý. Dobrý obchodník by mal ovládať všetky uvedené metódy a čo je dôležitejšie, mal by mať vedomosti a sebavedomie na to aby použil hociktorú metódu v závislostí od konkrétneho obchodu.

Diskusná téma: Nastavenie forex stratégie pre denné obchodovanie

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok