O trendových čiarach na forexe

Graf na forexe  ukazuje činnosť obchodníkov - medveďov a býkov. Vrcholy na vzostupoch ukazujú kde sa býci nadýchli a medvede získali kontrolu. Dná na poklesoch ukazujú kde sa medvede zastavili a býci získali kontrolu nad trhom.

Čiara nakreslená na grafe spojením miest kde jedna skupina stratila kontrolu je spoločným menovateľom ich sily. Čiara, ktorou spojíte dva vrcholy ukazuje akú silu dosiahli býci, čiara, ktorou spojíte dva vrcholy ukazuje akú silu dosiahli medvede.

Tieto čiary na forexe sa nazývajú trendové čiary a obchodníci ich využívajú k identifikácií trendu.

Sklon trendovej čiary na forexe ukazuje smer trendu, zároveň slúži na predvídanie vhodných miest na vstup do pozície v smere trendu a nastavenie SL.

Ako kresliť trendovú čiaru

Najvhodnejšie je nakresliť trendovú čiaru okolo hrán zhustených pásiem. Tieto zóny ukazujú kde svoj názor zmenila väčšina obchodníkov. Nezábudajte, že technická analýza je podobná štatistike, zaujíma vás názor väčšiny nie niekoľkých vínimiek.

Panické zatvárenie pozícií na supportoch býkmi a na rezistenciách medveďmi  vytvára extrémy , ktoré sú na grafe viditeľné ako takzvané chvosty. Pretože chvosty ukazujú len paniku slabých držiteľov urobíte lepšie keď svoje trendové čiary na forexe budete kresliť cez hrany zhustených zón.

Trh neustále fluktuuje hľadajúc miesto z najvyšším objemom obchodu, chvosty signalizujú, že daná cena bola obchodníkmi odmietnutá. Dá sa využiť na vstup do pozície proti smeru tohoto chvostu. Umiestnite svoj stop loss zhruba do stredu chvostu. Keď forex začne pomaly požierať svoj chvost sa pozície vystúpte.

Keď je trendová čiara cenou prelomená je to prvým signálom zmeny trendu. Štandardne nasleduje pullback formácia smerom k prelomenej trendovej čiare aby ju testovala. Konečným signálom zmeny trendu na forexe je keď cena prerazí miestne minimum na pullback formácií.