Obchodné ilúzie na forexe

Obchodné klamy pri  forex obchodovaní

Trhové gr afy a vzory sú skvelý nástroj pre obchodníkov. Takto môžu analyzovať celý rad rôznych grafov a vzorcov, aby  predpovedali budúce pohyby mien a trhu. Väčšina maklérov zaviedla systémy obchodovania, ktoré podporujú grafy, vzorce a ukazovatele pre obchodníkov s cieľom vykonať túto analýzu. Existuje rad spoločných vzorov (formácií) používaných na forex trhu, ľahko rozpoznateľný mnohými aktívnymi obchodníkmi.

forex formacie

Schopný obchodník predvída tieto rôzne trhové výkyvy. (Známe typy grafických forex formáciíí ).  Sledovanie týchto rôznych grafických vzorov môžu poskytnúť výhodu, pretože obchodníci m ôžu predpoveda ť smery, ktorými sa môže trh vyvíjať.  Nakoniec však budete mať možnosť približne predvídať, koľko zisku vám určitý obchod môže priniesť.

Straty a strata sebavedomia na forexe

Obchodník môže pri svojich obchodných aktivitách zarobiť ale aj prerobiť tým, že jednoducho podľahne obchodnému klamu.

Obchodník môže naraziť na rovnakú forex formáciu napríklad v prípade ak 8 z 10 krát  má daná akcia (obchod) pozitívny výsledok na trhu. Obchodník má možnosť využívať danú formáciu dlhodobo a môže si byť istý, ziskom v 80%  prípadov. Prostredníctvom úspešnosti tohto signálu forex ob cho dovania, sa môže  rozhodnúť o spoľahlivosti  vstupov. Obchodník môže očakávať pozitívny rast. Ak chce v tomto procese uspieť, musí dodržiavať, pravidlá obchodného systému a stanoviť hranicu pre bezpečného obchodu vzhľadom na veľkosť účtu, rovnako ako hodnotu SL, ktorá zaručí, že jeho obchody skončia dlhodobo v kladných číslach.

forex stop

Niekedy sa však môže stať, že ideálny obchodný s ystém, ktorý vyzeral, že dobre funguje zlyhá a obchodníkom vzniknú nadmerné straty. Môže dodržiavať pravidlá a dobrého systému, ale  náhle zastavenie obchodu môže byť zničujúce pre obchodníkov ktorý si boli príliš istý signálom a pravdepodobnosťou úspechu. 

S odkazom na vyššie uvedený príklad, nie je isté, že obchodník získa na 8  z 10 obchodov. Mohol by dokonca utrpieť stratu na 10 a viac po sebe idúcich obchodoch. S tohoto dôvodu musí byť obchodník finančne a psychicky pripravený aj na takéto, menej pravdepodobné scénare.

Zmena pohľadu na forex po stratách 

Obchodník by tu mohol podľahnúť obchodnému klamu. Vzhľadom k niekoľkým po sebe idúcim stratám vo svojom obchode na forexe, môže mať pocit, že zisk je nevihnutnýv jeho ďalšom obchode. Obchodník môže dokonca umiestniť väčší obchod vystavený nebezpečenstvu ďalších strát, vo viere, že  tentokrát určite získa. To je mylná predstava. Vzhľadom k tomu, že obchodník bude naďalej obchodovať, sám seba presvedčí, že môže mať šťastie a získať  náhle prekvapivý zisk. To je chyba, pretože sa namiesto toho dočká opakovaného zlyhania, väčších strát a jeho očakávaný obrat v situácií vo väčšine prípadov nenastane..

Napokon, je v záujme dobrého obchodníka,  aby zabránil svojmu  pádu do omylu, musí mať viac disciplíny a byť trpezlivý. Namiesto toho, aby riskoval väčší obchod, keď si všimol po sebe idúcich strát  mal by radšej umiestniť bežný obchod a keď bohužiaľ utrpí stratu znovu.  

Môže sa tiež vzdať aktuálneho obchodného modelu, alebo sa pokúsiť sa opraviť jehonedostatky Obchodníkovi, ktorý postupuje podľa týchto obchodných stratégií nehrozí zruinovanie a namiesto toho skôr či nesôr získa obrovské množstvo zisku na jeho forex účet.

Diskusná téma: Obchodné ilúzie na forexe

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok