Obdĺžniky na forexe

Obdĺžník na forexe je formácia, ktorá obsahuje pohyb ceny medzi dvoma paralelnými líniami ktoré sú väčšinou horizontálne, ale niekedy môžu získať sklon nahor alebo nadol. Táto formácia podobne ako trojuholníky môže signalizovať aj otočenie ceny a aj jej pokračovanie..

Na nakreslenie štvorca do grafu potrebujete štyri body. Vrchná čiara spája dva lokálne maximá a spodná spája dve lokálne minimá. Tieto čiary majú byť nakreslené na hranách zhustených zón nie na extrémnych cenách v danej línií.

Na forexe je ťažké identifikovať breakout jednej z úrovní na základe volume (objemu obchodovania). Ak pri pohybe ceny smerom nahor v obdĺžniku volume stúpa breakout smerom nahor je pravdepodobnejší. Ak volume stúpa pri pohybe ceny smerom nadol v rámci obdĺžnika breakout ceny smerom nadol je pravdepodobnejší.

Obdĺžníky majú tendenciu byť širšie v uptrendoch a užšie v downtrendoch. Čím dlhšia táto formácia tým zásadnejší býva breakout, ktorým je prelomená.

Na zmeranie vzdialenosti akú cena poputuje po breakoute zistite výšku obdĺžníka a premietnite ju v smere breakoutu od prelomenej čiary. Táto vzdialenosť bude slúžiť ako minimálny cieľový profit.

Ďalšou metódou na odhad vzdialenosti akú breakout prejde po prelomení obdĺžníka je zmerať jeho horizontálnu dlžku a podobne ju premietnuť ju vertikálne v smere a od mieste breakoutu.