Podpora (support) a odpor (resistance) na Forexe

Podpora (support) a odpor (resistance) patria medzi najpoužívanejšie pojmy v obchodovaní. Prekvapujúco, každý má  zjavne svoju predstavu o tom, ako podporu a odpor merať. 

Ak obchodovať, tak profesionálne a so špičkovým STP/ECN brokerom FXCC.  Ak nedokážete sami obchodovať zo ziskom, odoberajte obchody najziskovejších obchodníkov, bezplatne a automaticky cez investičnú siet eToro (a získajte akcie spoločností na uvítani e ako darček).

Pozrime sa na hore uvedený graf. Cikcakovitý vzor stúpa nahor (bull market; trh so vzostupným vývojom cien). Keď trh narastá a potom začne zostupovať, najvyšší bod pred začiatkom zostupu je odpor. Pri ďalšom vývoji trhu smerom nahor, je najnižším bodom dosiahnutým pred začiatkom vzostupu podpora. Takto sa odpor a podpora neustále vyvíjajú v závislosti od kolísania na trhu. Opačným vývojom dosiahneme zostupný trend.

 

Zobrazovanie podpory a odporu

podpora a odpor nie sú presné čísla. Častokrát sa stretneme s úrovňou podpory alebo odporu, ktorá sa javí ako prerazená, ale krátko na to zistíme, že trh ju iba testoval. V sviečkových grafoch sú tieto „testy“ podpory a odporu zvyčajne reprezentované tieňmi sviečky/candlestick shadows.

Ako skutočne zistíme, či boli podpora a odpor prerazené?

Na túto otázku neexistuje jednoznačná odpoveď. Úroveň podpory či odporu je prerazená, ak obchod uzavriť naozaj mimo nej. Avšak, zistíme, že nie vo všetkých prípadoch je tomu presne tak. V snahe odfiltrovať zdanlivé prerazenia, je potrebné premýšľať o podpore a odpore  skôr v intenciách zón, než konkrétnych čísel.

Jedným zo spôsobov ako tieto zóny nájsť, je zobraziť podporu a odpor radšej na líniovom- čiarovom grafe, než na sviečkovom. Dôvodom je, že línové grafy znázorňujú konečnú cenu, zatiaľ čo sviečkové grafy sú doplnené o extrémne vrcholy a dná.

Tieto vrcholy a dná môžu byť zavádzajúce, pretože sú častokrát iba patelárno – reflexívnou / „knee – jerk“ reakciou na trhu.

Vezmime si líniový graf. Chceme zobraziť línie našej podpory a odporu okolo oblastí, kde môžeme vidieť vývoj cien v niekoľkých vrcholoch alebo dnách.

Zopár zaujímavých skutočností o podpore a odpore:

Keď cena prerazí odpor, môže sa tento potenciálne stať podporou. Čím častejšie testuje cena úroveň odporu alebo podpory bez prerazenia, tým je oblasť odporu či podpory silnejšia.

Ak je hladina podpory či odporu prerazená, sila nasledovného dovršujúceho pohybu zavisí od toho, do akej miery boli prerazená podpora či odpor udržiavané v stabilite.

Trendové čiary sú pravdepodobne najbežnejšou formou technických analýz. Tiež v sebe skrývajú obrovskú rezervu využitia toho, čo skutočne ponúkajú. Ak sú nakreslené bezchybne, môžu byť presné rovnako ako ktorákoľvek iná metóda. Žiaľ, množstvo obchodníkov ich kreslí nesprávne. Prípadne sa pokúšajú krivku upraviť na obraz trhu namiesto toho, aby to urobili naopak. V najzákladnejšej forme je krivka vykreslená pozdĺž dna ľahko identifikovateľných oblastí podpory (valleys). V zostupnom trende kreslíme trendovú čiaru pozdĺž najvyšších bodov ľahko identifikovateľných oblastí podpory (peaks /vrcholy). 

Ak obchodovať, tak profesionálne a so špičkovým STP/ECN brokerom FXCC.  Ak nedokážete sami obchodovať zo ziskom, odoberajte obchody najziskovejších obchodníkov, bezplatne a automaticky cez investičnú siet eToro (a získajte akcie spoločností na uvítanie ako darček).

Diskusná téma: Podpora (support) a odpor (resistance) na Forexe

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok