Pravidlá pre obchodovanie trendových čiar na forexe

Obchodujte v smere sklonu trendovej čiary. Ak smeruje smerom nadol hľadajte vstupy do short pozícií. Ak jej sklon smeruje nahor hľadajte vstupy do long pozícií.

Trendová čiara je supportom / rezistenciou. V uptrende nakupujte pri dotykoch ceny s trendovou čiarou. Umiestnite ochranný Stop loss príkaz pod trendovou čiarou a vnímajte to ako dotyk zo supportom v uptrende a rezistenciou v downtrende.

Sklon trendovej čiary. Príliš šikmá trendová čiara predchádza prlomeniu trendu a pohybu ceny do opačnej strany.

Cena často testuje maximá / minimá vytvorené trendom. Po tom čo bola trendová čiara prelomená trh na forexe často zvykne testovať maximá/minimá ktoré trend vytvoril.

Vytvorte kompletný tunel. Nakreslite trendové čiary na oboch stranách trendu. Budú slúžiť na identifikáciu miest vhodných na vystúpenie z pozície s profitom. Taktiež vám pomôžu určiť či trend akceleruje.

Prelomenie trendovej čiary na forexe. Tento jav signalizuje, že skupina ktorá poháňa trend stráca na svojej sile. Trendová čiara je ako lano o ktoré sa môže dav poháňajúci trend v ringu oprieť. Môže ním aj zatriasť. Po tom čo bola trendová čiara prelomená trh niekedy testuje maximá/minimá vytvorené trendom.