Pravidlá pre obchodovanie trojuholníkov na forexe

Pokiaľ sa rozhodnete obchodovať vo vnútri trojuholníka, urobte tak pokiaľ je ešte mladý. Smerom k pravej strane sú swingy kratšie, čo znamená menší potencionálny profit.

  1. Vo vnútri trojuholníka na identifikáciu swingu môžete využiť indikátory ako je RSI, Stochastic alebo CCI. Pomôžu vám identifikovať swingy a následné vstupy.
  2. Ak chcete zistiť breakout do ktorej strany je viac pravdepodobný, pozrite sa na vyšší časový rámec. Pokiaľ je prevládajúci trend na vyššom časovom rámci smerom nahor, breakout tým smerom je pravdepodbnejší. Ak prevláda downtrend čakajte na breakout smerom nadol.
  3. Ak chcete nakúpiť pri breakoute smerom nahor, umiestnite čakajúcu objednávku na nákup nad hornú hranicu trojuholníka. Ako formácie starne a hrot sa zužuje zmenšite svoju objednávku. Analogicky postupujte ak očakávate breakout smerom nadol. Keď je objednávka spustená, umiestnite svoj SL približne do stredu výšky trojuholníka.
  4. Pri pullback formácií sledujte tvar sviečok približujúcich sa k prelomenej hranici. Pokiaľ sú ploché z nízkym objemom obchodu, môže to byť dobrá príležitosť na zvýšenie vašej pozície. Agresívny návrat smerom k prelomenj línií môže breakout naopak potopiť.

Keď sa cena dostane do poslednej tretiny trojuholníku zrušte všetky svoje čakajúce objednávky keďže breakouty s poslednej tretiny trojuholníkov  sú najmenej spoľahlivé.