Predajný klimax a profesionálna podpora na forexe (Obchodovanie na forexe)

Klimax predaja na forexe je indikovaný ultra vysokou sviečkou smerom nadol, s neobvykle vysokým volume. Táto sviečka následne uzavrie pri svojom maxime. Pokiaľ sú práve vysielané zlé správy, pridáva to ďalej na sile tomuto uptrend signálu.

Profesionálna podpora (obrátený výpad smerom nahor)

Tento úkaz je veľmi podobný predajnému klimaxu ale je menej intenzívny. Reverzný výpad smerom nahor  môže byť považovaný za malý predajný klimax na forexe. Zaznamenáme sviečku s vysokým rozsahom smerom nadol, ktorá často prenikne až za predchádzajúce minimum a potom uzavrie pri svojom maxime za vysokého volume. Tento signál je ešte viac býčí pokiaľ v médiach zaznamenáte zlé správy ohľadom inštrumentu. Každá sviečka nadol z nízkym volume (žiaden predaj) po tejto udalosti, obzvlášť ak uzavrie pri svojom maxime je silným indikátorom sily trhu.

Predajný klimax a profesionálna podpora na forexe

Táto profesionálna podpora – absorbcia ponuky, obvykle zastaví pohyb smerom nadol. Čím je trh likvidnejší, tým viac nákupu je potrebné uskutočniť na zastavenie pohybu smerom nadol. Na forexe je potrebné podstatné volume na zastavenie pohybu smerom nadol a celý proces zastavenia pohybu smerom nadol si vyžaduje niekoľko dní.

Bez akumulácie je každý vzostup ceny odsúdený na zlyhanie. Bez distribúcie je každý pohyb smerom nadol tiež odsúdený k zlyhaniu. Každý pohyb na forexe je priamo úmerný množstvu kontraktov, ktoré zmenili majiteľa, čo vytvára nerovnováhu ponuky a dopytu a nakláňa ručičky váh vývoja ceny smerom nahor alebo nadol.

Diskusná téma: Predajný klimax a profesionálna podpora na forexe (Obchodovanie na forexe)

XEvil breaks CAPTCHA of Google, Facebook, Yandex, VKontakte, and 8400 others!

Mashaelife 12.12.2017
This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can bypass almost any anti-botnet protection.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

Pridať nový príspevok