Prienik ceny cez hladinu ponuky (rezistenciu) na forexe (Obchodovanie na forexe)

 Čo sa deje keď profesionálne peniaze prerazia rezistenciu alebo taktiež zónu ponuky? Na forexe historické obchodné pásma formujú rezistencie, ktoré predstavujú minulé hranice ponuky. Vzorce ľudského správania v dave sa nemenia. Množstvo obchodníkov v tomto pásme nakupovalo, títo obchodníci môžu byť stále prítomný na trhu a sú zaseknutý v trhu pohybom ceny nadol . Ich hlavným cieľom je uzavrieť buy obchod v čo najmenšej strate.  Ako taký predstavujú potencionálnu ponuku alebo tiež rezistenciu v pohybe ceny nahor.  Tvorcovia trhu vedia presne kde sa tieto zóny rezistencie nachádzajú. Ak očakávajú nárast ceny (sila v pozadí) aj trh bude chcieť nárast ceny.

Ak špecializovaný obchodníci chcú prekročiť túto rezistenciu musí zaplatiť cenu v podobe absorbovania všetkého predaja na pre nich pomerne vysokej cene.  

Ako sa tvorcovia trhu vysporiadajú s týmto problémom:

Prudký pohyb  vytvorenie gap-u smerom nahor a tak rýchly prechod touto zónou ako je len možné. Pre informovaného obchodníka je toto jasným prejavom sily v pozadí.

Obchodníci, ktorý sú uzamknutý v obchode a mali strach zo straty náhle vykazujú profit, a budú motivovaný  k tomu aby svoje buy pozície nepredávali.

Prechod ceny rezistenciou z vysokou sviečkou (tiež breakout) je známy manéver, ktorý umožní ďalšie pokračovanie rastu ceny, ktoré by nebolo možné ak by trh musel absorbovať predaj na vyšších cenách.

Ak pozorujete vysoké volume doprevádzané vysokou sviečkou smerom nahor cez rezistenciu , znamená to, že profesionálne peniaze boli pripravené absorbovať akýkoľvek predaj od uzamknutých obchodníkov na danej cene (na rezistencií). 

Tvorcovia trhu očakávajú vyššie ceny a ich postoj je býčí. Vedia, že prelomenie starej rezistencie vyvolá vlnu nákupu. Taktiež obchodníci, ktorý predávali na dne budú nútený uzatvárať pozície ( nakupovať ) čo ďalej pomôže nárastu ceny. Obchodníci, ktorým ušiel prudký pohyb smerom nahor budú taktiež čakať na príležitosť na nákup aby sa zapojili do nového uptrendu na forexe. Všetky tieto faktory majú synergický efekt na nárast ceny v prospech býčích tvorcov trhu.

Diskusná téma: Prienik ceny cez hladinu ponuky (rezistenciu) na forexe (Obchodovanie na forexe)

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok