Psychológia trendu na forexe

Uptrend sa objavuje keď sú býci v prevahe. Medveďom sa krátkodobo darí znížiť cenu, len aby ju býci vyhnali do nových maxím.

Na forexe sa downtrend  objavuje keď sú medvede v prevahe. Býkom sa krátkodobo darí zvýšiť cenu, na čo medvede reagujú jej stlačením do nižších miním.

Ak sú sily býkov a medveďov na forexe vyrovnané, cena sa hýbe v pásme. Len čo býci vytlačia cenu vyššie, medvede to využijú k predaju a cena klesne. Býci čakajúci na dobrú cenu nakúpia a kolobeh sa opakuje.

Rozlíšenie trendu a pásma

Rozlíšenie týchto dvoch fenoménov je jednou sa najťažších výziev v technickej analýze na forexe. Každý dokáže nájsť trend a pásmo uprostred grafu. Rozdiel medzi profesionálnym obchodníkom a amatérom je ten, že profesionál ich dokáže určiť aj na pravej strane monitoru.

Aj vy musíte vaše obchodné rozhodnutia robiť na pravej strane grafu. Minulosť je jasne zaznamenaná, budúcnosť je však neistá. V momente, kedy identifikujete trend je už jeho polovica preč.

Nevyhnute stratíte nejaké peniaze kým rozpoznáte, že došlo k zmene.

Metódy na rozlíšenie trendu a pásma na forexe 

Analyzujte maximá a minimá. Pokiaľ sú vytvárané nové maximá a minimá sú stále vyššie identifikovali ste uptrend. Pokiaľ sú tvorené nové minimá a maximá nedosahujú výšku predošlých maxím máte dočinenia s downtrendom.

 Pokiaľ sú maximá a minimá na forexe nepravidelné naznačujú obchodné pásmo.

Kreslite trendové čiary. Pri uptrende spojte čiarou minimá. Pri downtrend spojte čiarou padajúce maximá. Získate  sklon trendu a zároveň support/rezistenciu pre trend. Jej prelomenie môže signalizovať začiatok obchodného pásma.

Využite technické indikátory ako Moving Average (kĺzavý priemer), MACD. Naučte sa z nimi pracovať, pretože tiež pomáhajú včasne odhaliť zmenu trendu na pásmo a naopak.