Riziká a výnosy investovania do ropných spoločností

Energetický akciový trh ponúka širokú škálu investičných príležitostí vrátane akcií (ETF) firiem zaoberajúcich sa  ropou, alebo zemným plynom. Investovanie do ropných firiem však nemusí byť jednoduchá záležitosť. Dopyt po rope a zemnom plyne je stabilný a rastie napriek stúpajucemu využívaniu obnoviteľnej energie. Väčšina krajín na celom svete je veľmi závislá od ropy a jej vedľajších produktov, a ropu potrebujú na vykonávanie svojich každodenných činností.

Nejúspěšnější obchodníci na Forexu

Riziká pre obchod s ropou

Obchod s ropou je veľmi citlivý na ponuku a dopyt a ak plánujete pridať do svojho portfólia napríklad ropné firmy ako BP, alebo Shell, je potrebné vziať do úvahy množstvo faktorov, ktoré môžu ovplyvniť cenu ropy a teda aj samotné akcie ropných firiem.

Volatilita trhovej ceny

Ceny akcií ropných firiem sú volatilné, preto je pre investorov riskantné viazať veľké percento svojich zdrojov bez dostatočnej analýzy a výskumu. Cenová volatilita akcií ropných spoločností závisí od viacerých geografických, politických a ekonomických faktorov.

Geologické riziká

Ťažba ropy a zemného plynu je náročná z dôvodu terénu a možnosti, že predpokladaný odhad veľkosti zásob bude nesprávny. Geológovia ropy a zemného plynu používajú „overené“, „pravdepodobné“ a „možné“ ako podmienky na odhad úspechu vrtov. Pred investovaním do ropných firiem by ste mali dôkladne preštudovať výskumné správy geológov ohľadom vrtov, ktoré daná spoločnosť prevádzkuje.

Únik ropy a požiarne nehody

Úniky ropy a požiarne nehody na prieskumných miestach ropných spoločností môžu viesť k výraznému poklesu cien akcií. V roku 2010 bol svet svedkom jednej z najhorších ropných požiarnych nehôd a následne aj ropnej škvrny na oceáne. „Deepwater horizon“ (tiež známy ako únik ropy BP) sa stal v Mexickom zálive.

Tento incident je považovaný za najväčší únik ropy v histórii a viedol k prudkému poklesu cien akcií BP a následným obrovským stratám investorov. Incident tiež viedol k úmrtiu 11 ľudí a asi 5 miliárd barelov ropy vytieklo do Mexického zálivu, čo dokazuje, aké riskantné môže byť toto odvetvie pre investorov.

Výnosy pre obchod s ropou

Návratnosť investícií

Energetický sektor aj napriek rizikám stále priťahuje veľa investícií, pretože ponúka lukratívne výnosy, aj keď s vyšším rizikom. Technologický pokrok v oblasti vŕtania v osvedčených konvenčných oblastiach, ako aj nekonvenčné bridlice, zmenili dynamiku energetického sektora a znížili riziko investovania.

Ceny akcií ropných spoločností zvyčajne prudko rastú, keď vrty vedú k objavovaniu nových masívnych ropných polí a zásob. Ropné zásoby vydržia roky a začínajú byť profitabilné do jedného roka od objavenia. Ropné firmy navyše v súčasnosti ponúkajú aj zaujímavé dividendy.

Daňové výhody

Investície do akcií v sektore energetiky ponúkajú určité daňové výhody. Veľké množstvo príjmov z týchto akcií je daňovo očistených.

Diverzifikácia

Investície do ropných firiem môžu byť dobrým prostriedkom diverzifikácie voči celkovému hospodárstvu. Keď cena ropy a zemného plynu stúpa, ekonomikám sa zvyčajne darí, pretože rastie dopyt po týchto komoditách. Zároveň však vysoké ceny energií následne znižujú ekonomický output, takže s oneskorením sa vysoké ceny energií premietnu do spomalenia ekonomického rastu.

Keďže komodity zvyknú rásť v prostredí inflácie, môže sa ropnému sektoru dariť aj pri raste cenovej hladiny.

Tipy pre investovanie do energetického sektora

Do energetických akcií môžete investovať viacerými spôsobmi, vrátane:

ETF a podielové fondy: Poskytujú výraznú expozíciu a diverzifikáciu bez priameho rizika, pokiaľ ide o spotové ceny komodít, a bez toho, aby ste mali zainvestované len v jednej spoločnosti alebo produkte. Existuje veľa ETF na energetický sektor.

Large Cap Firmy:  Spoločnosti s veľkou trhovou kapitalizáciou poskytujú stabilitu a menšie vystavenie sa fluktuácii trhu. Môžete zvážiť ropné spoločnosti ako napríklad Royal Dutch Shell, British Petroleum (BP) a China Petroleum & Chemical Corp. Každá z týchto spoločností sa zaoberá rôznymi oblasťami prieskumu ropy, bridlíc, zemného plynu a ďalších.

Futures kontrakty: Môžete nakupovať, alebo predávať deriváty. Futures sa však obchodujú na finančnú páku a preto môže byť vyššie riziko strát, ale aj ziskov.