Sila supportu a rezistencie na forexe

Zhustená zóna na forexe, ktorá bola zasiahnutá niekoľkými trendmi je bojiskom medzi medveďmi a býkmi. Čím dlhšie cena zostane v tomto pásme, tým silnejšie je táto hladina rešpektovaná aj býkmi aj medveďmi. Keď sa cena k tomuto zhustenému pásmu priblíži zhora slúži ako support. Keď sa cena k tomuto pásmu priblíži zdola je vnímané ako rezistencia. Okraje pásma slúžia aj ako rezistencia aj ako support na forexe.

Sila každej zóny rezistencie a supportu závisí od troch faktorov. Jeho dĺžky, výšky a objemu obchodovania, ktoré bolo zaznamenané na tejto úrovni.

Čím dlhšie pásmo, tým je staršie a tým viac odrazení zaznamenalo. Avšak čím je staršie tým viac úderov odrazí a tým je slabšie. Porazený sú z diania odstránený a nový čo sa zapoja už necítia rovnakú bolesť a ľútosť na daných cenových hladinách. Platí, že iba ľudia, ktorý o peniaze prišli cítia intenzívnu emóciu. Množstvo odrazení, ktoré pásmo zaznamenalo je priamo úmerné jeho sile. Pásmo, ktoré v rovnakom časovom úseku zaznamenalo viac odrazení je silnejšie ako pásmo, ktoré existuje rovnako dlho ale na jeho okrajoch nedošlo k takému počtu odrazení.

Čím vyššie pásmo tým vyššia jeho sila. Dalo by sa prirovnať k vysokému múru okolo ceny. Nízky múr je ľahšie preskočiť.

Čím vyšší objem obchodovania v pásme supportu a rezistencie tým je vyššia jeho sila. Vysoký objem obchodovania signalizuje silný emocionálny záväzok. Nízky objem obchodovania je prejavom nezáujmu  o obchodovanie na danej cene na forexe.