Ste voľný alebo systémový forex obchodník ?

Ste systémový alebo voľný obchodník na FOREXe ?

Voľné aj systémové obchodovanie na forexe má rovnaký cieľ (hromadiť ziskové obchody), a oba môžu dokonca obsahovať mnoho  rovnakých obchodov. Voľba prístupu vo veľkej miere závisí obchodné oso bnosti.

Voľné obchodovaniena forexe je najviac kompatibilné s obchodníkmi, ktorí chcú mať pod kontrolou každú obchodné rozhodnu tie (vstup, každý aspekt konania, a výstup). Voľní obchodníci sa často cítia nepohodlne, keď premýšľajú o tom, či zveriť úplnú kontrolu svojho obchodovania počítačovému programu. Často majú zázemie v umeleckých aktivitách, ako je písanie, kreslenie a dizajn. Avšak, voľné obchodovanie tiež priťahuje obchodníkov s riadiacimi črtami, a tých, ktorí by chceli mať pod kontrolou celý svoj život vo väčšine aspektov. 

Systémové obchodovanie je na druhej strane najviac kompatibilné s obchodníkmi, ktorí chcú vlastnosti, ako je rýchlosť, precíznosť a presnosť v ich obchodoch. 

Systémoví obchodníci nemajú žiadne výčitky svedomia kedže nechajú počítačový  program, aby robil ich obchodné rozhodnutia, a môžu dokonca oceniť pocit oslabenej zodpovednosti, ktorý toto obchodovanie prináša. Systémoví obchodníci majú zvyčajne logické osobnosti, často majú zázemie v oblastiach ako je programovanie a matematika.

Kombinácia voľného a systémového obchodovania a forex

Je možné, že voľný obchodník,  používa systémové obchodovanie, ale  nie je možné, že systémový obchodník, používa voľné obchodovanie. Napríklad, voľný obchodník môže sledovať obchodný systém pre svoje vstupy a vziať každý obchod, ktorý systém identifikuje, ale potom ho spravovať a ukončiť podľa svojho uváženia.

Systémový obchodník nemá túto možnosť, pretože sa musí riadiť výhradne svojím obchodným s ystémom. Ak sa obchodník  odchyľuje od svojho obchodného systému (aj pre jeden obchod), potom sa stáva voľným obchodníkom. Mnohí obchodníci si vedú obchodný zá znamy – podrobné zápisy obchodov, ktoré  vykonali (napr. každý obchodný vstup, výsledný zisk alebo strata, atď.) Vedenie obchodných záznamov môže byť veľmi dobrý nápad, je však možné použiť ich nesprávne, čo z nich okamžite robí zlý nápad. Pre obchodníkov, ktorí si vedú obchodné záznamy  je dôležité vedieť, ako ich používať správne - tak, aby boli prospešné pre ich obchodovanie a neboli škodlivé.

Diskusná téma: Ste voľný alebo systémový forex obchodník ?

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok