Stopping volume a tlak na prepad na forexe

V určitom bode pohybu ceny nadol v downtrende, začne cena vzdorovať ďalším pohybom smerom nadol. Tieto zóny rezistencie sú často viditeľné na sviečkach smerom nadol, za veľmi vysokého volume sviečka uzavrie pri svojom vrchole. Na trh vstúpil predaj, aby mohla sviečka uzavrieť pri svojom maxime. Čo iné, by mohlo vysoké volume signalizovať !

Stopping volume a  tlak na prepad na forexe

Ak ďalšia sviečka uzavrie pri svojom minime, musíte ešte počkať čo sa stane pri uzavretí ďalšej sviečky.

Ak ďalšia sviečka smeruje nahor, ukazuje to, že prevažnou aktivitou bol nákup aj na predchádzajúcej sviečke. Vysoké volume zahŕňalo viac nakupovania ako predaja, čo zapríčinilo uzavretie sviečky pri maxime a smerovanie nasledujúcej sviečky smerom nahor.

Tento úkaz mení smer pohybu ceny a zapríčiňuje, že sa cena hýbe do strany. Na scénu vstupujú peniaze profesionálov, ktoré akceptujú predaj od slabých držiteľov. Profesionálny kapitál začína akumuláciu a slabý držitelia sú povzbudzovaný k tomu aby predávali, k čomu dopomôžu aj ostré pohyby smerom nadol lákajúce obchodníkov do medvedieho trendu, ktorý sa na forexe práve končí.

Tlak na prepad ceny na forexe

Je to indikátorom toho, že na trhu sa nachádza málo predajcov zatiaľ čo cena smeruje nadol, čo signalizuje vysoká sviečka smerom nadol, z nízkym volume, ktorá uzavrie pri svojom minime. Tento signál sám o sebe nieje signálom pre kúpu, ale znamená, že je nepravdepodobné aby trh klesol ešte hlbšie. Ak by boli peniaze profesionálov stále v medvedích pozíciách, pri pohybe smerom nadol by sme zaznamenali zvýšené volume , nie znížené.

Tento indikátor sa stáva signálom ku kúpe ak cena uzavrie pri maxime sviečky pričom cena penetruje hladin u starého supportu.

Diskusná téma: Stopping volume a tlak na prepad na forexe

Elon Musk was right: artifitial intelligence will make new WAR. The "XEvil" was released!

Mashaelife 12.12.2017
This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can break almost any anti-botnet captcha.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

Pridať nový príspevok