Support, rezistencia a trend na forexe

Keď loptu pustíte z rúk odrazí sa od podlahy smerom nahor. Pokiaľ ju vyhodíte odrazí sa smerom na dol od stropu. Pochopenie supportov (podpora) a rezistencií je kľúčové pre pochopenie trendov na forexe a identifikácieu  forex formácií. Správne určenie sily takejto cenovej hladiny vám pomôže určiť či sa trend zmení, alebo prerazí túto hladinu a bude pokračovať .

Čo vlastne je support na forexe ?

Support je cenová hladina na ktorej je nákup dostatočne silný na to aby prerušil alebo plne zastavil pokračovanie trendu smerom nadol. Na grafe je support reprezentovaný ako horizontálna alebo takmer horizontálna cenová úroveň, ktorú získame spojením niekoľkých vytvorených miním (bottoms, dno)

Čo vlastne je rezistencia na forexe ?

Rezistencia je cenová hladina, na ktorej je predaj dostatočne silný na to aby prerušil alebo plne zastavil pokračovanie trendu smerom nahor. Na grafe je rezistencia reprezentovaná ako horizontálna alebo takmer horizontálna cenová úroveň, ktorú získame spojením niekoľkých vytvorených maxím (tops, vrcholy).

Tieto horizontálne čiary je lepšie do grafu zakresliť na okraji zhustenia ceny ako na extrémoch tejto ceny. Okraje zahustenia ceny sú miestami kde masy obchodníkov zmenili svoj názor na vývoj ceny, zatiaľ čo extrémy sú skôr panikou slabých držiteľov.

Menšie trendy alebo rezistencie spôsobia, že sa trend pozastaví zatiaľ čo masívne supporty a rezistencie spôsobia kompletné otočenie trendu.

Okrem toho množstvo obchodníkov umiestňuje svoje objednávky na supporty a rezistencie v predpoklade odrazenia ceny, čo len dodáva na ich sile.

Ak obchodovať, tak profesionálne a so špičkovým STP/ECN brokerom FXCC.  Ak nedokážete sami obchodovať zo ziskom, odoberajte obchody najziskovejších obchodníkov, bezplatne a automaticky cez investičnú siet eToro (a získajte akcie spoločností na uvítanie ako darček).