Trendy a pásma na forexe

Obchodníci na forexe sa snažia profitovať predajom keď je cena vysoko a nákupom na nízkej cene. Trend nastáva vtedy keď cena počas dlhšej doby klesá alebo stúpa.

Trend smerom nahor (uptrend) sa vyznačuje nárastmi ceny, ktoré sú vyššie ako predchádzajúce maximá, zatiaľ čo vytvorené dna sú vyššie ako predchádzajúce dná.

forex trend

Pri downtrende cena padá nižšie ako bolo predchádzajúce minimum a zároveň tvorí maximum, ktoré je nižšie ako predchádzajúce maximum. V obchodnom pásme je väčšina maxím a miním približne na rovnakej úrovni. Je dôležité správne odhadnúť či sa cena pohybuje v trende alebo pásme pretože obe situácie si vyžadujú odlišný prístup.

Na rozdiel od trendu pri obchodovaní v pásme musíte byť pohotový v uzatvorení obchodu pri náznaku jeho otočenia.

V trende sledujete silu, v uptrende nakupujete v downtrende predávate. Obchodujete v súlade z dominantnou silou na trhu.

Ak sa cena pohybuje v pásme kupujete pri slabosti a predávate pri náznakoch sily