Trojuholníky na forexe - forex formácie

Symetrický trojuholník na forexe 

Symetrický trojuholník je grafickou formáciou, kde sa sklony cenových výšok a dien zbiehajú do bodu, v ktorom nadobúda tvar trojuholníka. V priebehu tejto štruktúry trh vytvára nižšie vrcholy a hlbšie dná. To znamená, že ani nákupcovia, ani predajcovia nedvíhajú cenu, aby dosiahli jasný trend.

Ak by šlo o súboj medzi kupujúcimi a predajcami, toto by bol náčrt. 

Ide tiež o druh upevňovania pozície. Na hornom grafe vidíme, že ani kupujúci, ani predajcovia by nemohli zdvihnúť cenu v smere, v akom by im to vyhovovalo. Ak sa tak stane, vznikajú nižšie vrcholy a vyššie dná.

Približovanie týchto dvoch sklonov bližšie k sebe znamená, že čoskoro dôjde k prerazeniu. Nevieme, aký smer prerazenie naberie, ale vieme, že trh s určitou pravdepodobnosťou prerazí. Vždy  jedna zo strán trhu podľahne. Vstupné objednávky môžeme umiestňiť nad strminami nižších vrcholov a pod svažinami vyšších cien. Ak už vieme, že cena prerazí, môžeme naskočiť bez ohľadu na to, akým smerom sa forex trh pohne. Ak by sme v tomto prípade umiestnili vstupnú objednávku nad zvažovanie sa nižších vrcholov, veľmi hladko by sme sa zviezli.

Ak sme ďalšiu vstupnú objednávku umiestnili pod sklon vyšších dien, potom by sme ju mali stiahnuť v momente, keď dôjde ku kontaktu s prvou objednávkou.