Trojuholníky na forexe

Na forexe je trojuholník zhustená zóna ktorej horné a dolné hranice sa zužujú smerom do prava. Táto formácia môže slúžiť aj ako reverzná a aj ako pokračovacia. Energia obchodníkov sa stláča a pripravuje k výbuchu nahor alebo nadol.

Malé trohjuholníky ktorých výška je okolo desať percent výšky trendu slúžia častejšie ako pokračovacie formácie. Veľké trojuholníky ktorých veľkosť je okolo jednej tretiny trendu sa často vyskytujú ako reverzné formácie na forexe.

Symetrické trojuholníky na forexe. Trojuholník ktorého horná a dolná hrana je vzájomným zrkadlovým obrazom. Výskyt tejto formácie signalizuje vyrovnané sily býkov aj medveďov a najčastejšie je to pokračovacia formácia.

Stúpajúci trojuholník na forexe. Tento typ trojuholníka má relatívne vodorovnú vrchnú hranu zatiaľčo spodná hrana stúpa smerom nahor. Znamená že býci si udržujú prevahu, darí sa im vybojovať stále rovnakú cenu zatiaľ čo medvede s každým swingom nadol slabnú. V tomto prípade je breakout smerom nahor pravdepodobnejší.

Klesajúci torjuholník na forexe. Tento trojuholník má relatívne plochu spodnú hranu a vrchná sa plynulo zvažuje smerom k pravej strane obrazovky. Analogicky k súpajúcemu trojuholníku, v tomto prípade si medvede udržujú svoje pozície zatiaľ čo býci prehrávajú v boji o cenu. V tomto prípade je breakout smerom nadol pravdepodobnejší.

Skutočné breakouty sa vyskytujú kým je trojuholník ešte mladý, v jeho prvých dvoch tretinách. Neodporúča sa obchodovať breakouty v smerom ku koncu trojuholníka keďže tieto majú tendenciu byť nepredvídateľné.

Stáva sa že cena po vyčerpávajúcom súboji nebude mať vôľu pokračovať ako trend do ľubovoľnej strany ale zostane plochá a kým sa obes strany nevylížu z rán sa bude cena hýbať do strany.

Podobne ako u iných formácií trojuholníky môžu poskytnúť údaj o cieľovom profite. Zmerajte výšku trojuholníka a premietnite ju v smere breakoutu od prelomenej línie. Ak máte dočinenia s malým trojuholníkom okolo alebo pod 10 percent dĺžky trendu je pravdepodobné že táto vzdialenosť bude prekonaná.