Účastníci forex trhu

Úroveň prístupu na forexe

Na rozdiel od akciového trhu je forex trh reálne rozdelený do rôznych úrovní prístupu, ktoré sa obchodujú na forex trhu z rôznych dôvodov. Účastníci sú banky, obchodné spoločnosti, centrálne banky, hedge  fondy, investičné spoloč nosti, spoločnosti s p revodom peňazí  vedúce až k maloobchodn ým menovým brokerom. Každá z týchto skupín obchoduje na rôznych forex zväzkoch a preto má rôzne obchodné objemy a môže sa tešiť zo zisku oveľa jednoduchšie, ako súkromný alebo drobný obchodník.

Úzky okruh na forexe

Na najvyššej úrovni sa banky vysporiadávajú  s ponukami forex trhu a cenami, ktoré nie sú dostupné nikomu mimo ich bezprostredného okruhu, tieto operácie predstavujú väčšinu bankových operácií na ktoré pripadá 53% všetkých transakcií, čo sú  transakcie z dôvodov na udržanie meny na strane budúceho predaja v čase, keď ceny pri obchodovaní sú lukratívne,  z dôvodu udržania stability meny, alebo aby bolo možné pokryť každodennú činnosť a zaplatiť zamestnancov, ktorí sú zamestnaní na pobočkách mimo domovskej krajiny banky.

Veľký hráči na FOREXe

V nadväznosti na to v kategórii účastníkov na devízovom forex  trhu sú obchodné spoločnosti, ktoré obchodujú meny,  z dôvodu zisku a efektívneho menového riadenia zásob, aby bolo možné vykonávať nákupy zo zámoria bez toho, aby museli trpieť straty, keď cudzie meny nie sú v ich prospech. Sumy obchodov sú relatívne malé v porovnaní s ostatnými kategóriami obchodov forex trhu.

Je len rozumné uvedomiť si, že rovnakým spôsobom, obchody súkromných ​ a centrálnych bánk  hrajú kľúčovú úlohu na forex trhu, pri pokusoch zvládnuť svoju ponuku peňazí a ich platby z rôznych dôvodov vytvárania dobrého riadenia meny, čo sú transakcie  splatné mesačne, každý semester alebo každý trimester, tretím stranám, vláde alebo fondom tretích strán, ktoré im poskytli pomoc alebo pôžičky bez udania dôvodu.

Ba čo viac,  pre stabilizáciu ich primárnej meny v snahe kontrolovať devalváciu, infláciu a celkovú hodnotu meny.

forex zisky

Zisky a straty veľkých hráčov na forexe

Ako už bolo uvedené vyššie  nemalo by byť považovaná za samozrejmosť, že banky alebo centrálne banky vždy vykonávajú úspešné obchody a podobne ako ľubovoľný iný maloobchodný subjekt môže dosiahnuť zlé špekulácie a neustále veľké straty.

Ako už bolo vysvetlené, väčšina obchodov realizovaných na forex trhu je špekulatívna čo znamená, že v čase uskutočnenia transakcie nedošlo k základnej potrebe pre menové obchodovanie (dôkladná investičný  analýza), ale mena bola vymenená z jasne špekulatívnych dôvodov, na základe špekulácií, že jej cena v budúcnosti porastie, alebo že dochádza k výmene meny a táto čoskoro poklesne alebo  kvôli nim, bude v budúcnosti mena potrebná pre súkromné ​​alebo obchodné dôvody.

Diskusná téma: Účastníci forex trhu

XEvil will crash worldwide internet

Mashaelife 12.12.2017
This message is posted here using XRumer + XEvil 4.0

XEvil 4.0 is a revolutionary application that can solve any antibot CAPTCHA's.
Captcha Recognition Google (ReCaptcha-1, ReCaptcha-2), Facebook, BING, Hotmail, Yahoo,
Yandex, VKontakte, Captcha Com - and over 8.4 million other types!

You read this - it means it works! ;)
Details on the official website of XEvil.Net, there is a free demo version.

Check YouTube video "XEvil ReCaptcha2"

Pridať nový príspevok