Voľné a systémové obchodovanie na forexe

Typ obchodovania na Forexe

Jedno z rozhodnutí, ktoré musí urobiť každý nový obchdoník na forexe je, či bude voľný alebo systémový forex obchodník . Voľné obchodovanie je obchodovanie založené na rozhodovaní (tj obchodník rozhodne, ktoré obchody bude robiť), a systémové obchodovanie je založený na pevných pravidlách obchodovania (tj obchodný systém rozhodne, ktoré obchody budú uskutočnené). Oba systémy obchodovania  majú potenciál byť ziskové, takže rozhodnutie by malo byť založené na osobnosti forex obchodníka. Niektorí obchodníci sú schopní okamžite rozpoznať, aký typ obchodu je pre nich vhodný, zatiaľ čo iní obchodníci budú musieť zažiť oba typy obchodovania, aby mohli uskutočniť toto rozhodnutie.

Voľné obchodovanie na forexe

Voľné obchodovanie je obchodné rozhodnutie , pričom obchodník rozhodne, aké obchody uskutočniť, na základe informácií dostupných v danej dobe. Voľný obchodník môže nasledovať obchodný s ystém s jasne definovanými pravidlami obchodovania, ale podľa svojho uváženia (odtiaľ názov voľné obchodovanie) rozhodnúť, či skutočne vstúpiť do každého obchodu.

Napríklad, voľný obchodník prehodnotí svoje grafy a zistí, že všetky jeho kritéria pre long obchodovanie boli splnené, ale napriek tomu obchod odmietne,  jednoducho preto, že verí, že cena je príliš vy  soká.

Systémové obchodovanie na forexe

Systémové obchodovanie na forexe  je obchodovanie založené na pravidlách, kde je rozhodnutie otvoriť obchod ponechané výhradne na obchodnom sys téme (odtiaľ názov systémové obchodovanie). Rozhodnutie systému  sú konečné (ak sú splnené kritériá,  obchod je realizovaný  bez ohľadu na následky momentálny názor obchodníka) a neponúkajú možnosť obchod odmietnuť, ako pri voľnom obchodovaní. Napríklad, systémový obchodník prehodnotí svoje grafy a zistí, že jeho obchodný systém a požiadavky na short obchodovanie pozíciu sú splnené, a preto bude obchod spustený bez akéhokoľvek ďalšieho rozhodovania (napr. bez ohľadu na to, či sa obchodníkovy cena páči  alebo nie).

Kedže je rozhodovanie systémového obchodovania  konečné, systémové obchodovanie je vhodné pre plne automatizované obchodovanie. Hneď ako  bol vyvinutý počítačový program s cieľom rozpoznať, kedy boli požiadavky systémového obchodovania splnené, mohol program urobiť obchod (vrátane vstupu, riadenia a výstupu), bez akejkoľvek účasti obchodníka. Existuje rôzny obchodný a grafový softvér, ktorý poskytuje možnosť pre automatické obchodovanie, ako napríklad eToro.

Diskusná téma: Voľné a systémové obchodovanie na forexe

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok