Výnosová krivka na forexe

Pre rozhodovanie sa o investíciách a pri porovnávaní rôznych cenných papierov, ktoré sú dostupné na finančných trhoch, je zodpovedajúci jednotný základ  absolútne nevyhnutný. Návratnosť investície, tiež nazývaná výnos slúži ako najpodstatnejší údaj pre túto analýzu.

Výnosová krivka na forexe

Návratnosť investície na forexe

Funkčné spojenie medzi dobou investície a jej návratnosťou (pre väčšinu cenných papierov, sa rovná úrokovej sadzbe) si možno predstaviť ako graf s "návratovými" časovými súradnicami. Vzniknutý rad sa nazýva výnosovou krivkou a je to silný nástroj pre hodnotenie investícií, ktorý ukazuje nielen aktuálny stav na trhu, ale aj očakávania pohybu sadzieb v budúcnosti. Vzostup (ďalej tiež ako pozitívna krivka) výnosovej krivky signalizuje, že úrokové sadzby pri dlhodobých nástrojoch sú vyššie ako u krátkodobých. Zostupná (negatívna) krivka znamená opačnú situáciu.

Analýza výnosovej krivky po dlhšiu dobu (aj od prvých historických záznamov až do najnovších obchodných dohôd) môže pomôcť k stanoveniu reálnych investičných cieľov. Ideálne výnosová krivka ukazuje, že stabilný rast prichádza na nasledujúcich miestnych vrcholoch. Inverzná výnosová krivka, kde krátkodobé výnosy sú vyššie ako dlhodobé výnosy, môže byť známkou blížiacej sa recesie.

Výnosová krivka na forexe

Výnosové krivky na forexe

Pre devízový trh bola vyvinutá špeciálna technika križovania výnosových kriviek  s cieľom pomôcť obchodníkom v minimalizácii stratových období a zvýšiť počet ziskových obchodov v ich celkovom objeme. Má korene v kĺzavom priemere cien, ktorý je široko používaný pre voľbu okamihu pre vstup na trh a je súčasťou všetkých populárnych analytických softvérových programov. Vo väčšine prípadov obchodníci stavajú na dvoch MA indikátoroch na rôznych časových rámcoch a vstúpia na trh, ak krátkodobý MA prechádza cez dlhodobý MA odspodu  pre dlhé pozície a opačne pre krátke pozície.

Technika priesečníku výnosových kriviek je veľmi podobná vyššie uvedenej technike, ale kĺzavé priemery sú počítané pre výnosy, nie ceny. Ak krátkodobá MA krivka je nad dlhodobou znamená to, že v súčasnej chvíli trh vytvára väčší zisk než v predchádzajúcom analytickom časovom období. So zmenou trhových podmienok k horšiemu krátkodobá MA  klesne pod dlhodobú.

Výnosová krivka na forexe 3

Analýza dát na forexe

A tak po analýze všetkých získaných dát a relatívnom zhodnotení rizík obchodník otvorí pozíciu len v prípade ak je krátkodobý kĺzavý priemer vyšší ako dlhodobý (nákup). Obchodné signály, získané ak je krátkodobá MA nižšie ako dlhodobá, sú ignorované (iba short pozície - predaj). Na druhej strane musia byť všetky obchodné signály a ich výsledky brané do úvahy pre výpočet výnosovej krivky, pretože je postavená na všetkých historicky vzniknutých signáloch, a  nielen na tých, ktoré boli prijaté na vykonanie obchodu.

Táto stratégia logicky umožňuje obchodníkom prežiť dlhé stratové obdobie na trhu. Obchodné rozhodnutia, potvrdené vyššie uvedenými metódami, budú v súlade s trhom, čo vedie k vyššiemu percentu ziskových obchodov. Investori často dostanú rovnaký alebo dokonca vyšší výnos s menším pohybom proti pozícií a s menším množstvom obchodov.

Technika priesečníku výnosových kriviek je založená na jednoduchom predpoklade, že v určitých obdobiach systém funguje účinnejšie ako v iných. Dosť často je to pravda, ale niekedy sú situácie, ktoré môžu mať na obchodníka pozitívny vplyv( pozitívne fázy alebo trhové podmienky), je výsledkom reťaz  náhod, ktoré štatisticky ovplyvnili výnos krivky a rozhodovanie. To je dôvod, prečo aj cez všetky výhody tejto metódy  a minimalizácie rizík  má aj svoje nevýhody, a preto treba mať na pamäti:

Táto technika by nemala byť používaná pre obchodovanie v reálnom čase, (najmä pre obchodovanie počas dňa).

Vzhľadom k tomu, že výpočet výnosovej krivky sa týka úplne všetkých signálov, generovaných obchodným systémom, obchodníci musia tráviť svoj ​​čas zisťovaním transakcií, ktoré im neprinesú  aktuálne zisk.

Výsledky veľmi závisia na zvolených parametroch výnosovej krivky. Môže sa stať, že priesečník 3-denného a 6-denného kĺzavého priemeru bude ukazovať na pozitívnu fázu a potenciálne vysoké zisky, pričom priesečník 4 a 7- denného dá opačný výsledok a bude predvídať významné straty.

Diskusná téma: Výnosová krivka na forexe

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok