Vývoj forex stratégie 2. (Obchodovanie na Forexe)

Rozhodovanie o tom, ktoré základné faktory sú najlepšie pre váš systém forex  obchodovania  môže byť veľmi ťažké, pretože vplyv rôznych hospodárskych ukazovateľov na zmeny vývoja menových cien sa mení. Inými slovami, sila vzťahu medzi cenou menového páru a pre neho dôležitými základnými faktormi, nie je pevne stanovená (ani úrokové diferenciály). 

Naproti tomu vzťah medzi cenovými vzorcami (najmä klasick é cenové vzorce) a obchodnou psychológiou (hnacou silou najdôležitejších cenových pohybov) zostáva v priebehu rokov pomerne stabilný,. To je dôvod, prečo sa  forex obchodníkom  odporúča venovať väčšinu svojho úsilia na budovanie obchodných systémov okolo technickej analýzy.

Časový horizont forex stratégie

Ďalšou dôležitou otázkou je časový horizont predpovede, ktorú sa obchodník snaží využiť svojim systémom systémom. Lepšie je, nesnažiť sa predvídať menové ceny príliš ďaleko do budúcnosti. To preto, že počet a zložitosť vzájomného pôsobenia rôznych technických a základných faktorov rastie geometricky s každým obchodným dňom. Je teda najlepšie nechať túto úlohu na high-end investičných bankových domoch, ktoré ako jediné majú schopnosť vykonávať potrebné výpočty spojené s dlhodobou predpoveďou menového kurzu.

  1. Pre typického menového obchodníka  je viac praktické sústrediť sa na zachytenie tzv. "unáhlených" trhových reakcií poháňaných emóciami davu, prostredníctvom analýzy súčasných technických alebo fundamentálnych podmienok.
  2. Tiež by ste nemali zahŕňať príliš veľa ukazovateľov do vášho systému forex obchodovania.
  3. Preto, že pravdepodobnosť, že sa systém bude chovať, tak ako v minulosti sa zmenšuje, ak si pridáte ďalšie ukazovatele.
  4. Platí pravidlo, čím väčší je počet ukazovateľov v systéme, tým dlhšie obdobie historických údajov musíte v systéme spätne otestovať    (backtesting).

Nie je nutné  učiť sa všetky dostupné indikátory technickej analýzy a metódy, než budete môcť začať vytvárať svoje vlastné  robustné obchodné systémy . Zvyčajne stačí zvládnuť len  pár "základných" technických indikátorov  a formácií, ktorých spojenie vám umožní identifikovať vysoko pravdepodobné vstupy a výstupy.

Diskusná téma: Vývoj forex stratégie 2.

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok