Vývoj forex stratégie 1. (Obchodovanie na Forexe)

Vývoj systému menového obchodovania

Vytvorenie mechanického Forex obchodného systému sa skladá z niekoľkých krokov:

  • 1) Výber vstupov pre obchodný systém - technická analýza a základné analytické nástroje, ktoré budú  generovať signály pre systém 
  • 2) Rozvoj súboru pravidiel, ktoré budú fungovať na základe týchto signálov ,
  • 3) Optimalizácia parametrov analytických nástrojov používaných na generovanie signálov,
  • 4) Spätné testovanie a "forwardtesting" systému z historických údajov o cenách.

Každý z týchto krokov je podrobnejšie rozoberaný nižšie:

Výber vstupov pre  obchodný systém na forexe

Je dôležité založiť svoj výber vstupov pre systém na pevnom predpoklade o spôsobe, akým  menové trhy fungujú. Ako príklad možno použiť 100-denný kĺzavý priemer, aby sme zistili, či je trh v dlhodobom trende nahor alebo  nadol, pretože veľká časť profesionálnych forex obchodníkov používa tento technický nástroj na meranie trhového trendu. Je tiež lepšie kombinovať nástroje  technickej analýzy  rôzneho druhu a rozsahu, pretože to zvyšuje šanca na získanie vysoko pravdepodobných vstupných bodov (tie, ktoré budú pravdepodobne nasledovať ostré pohyby menových cien vo váš prospech), ktoré, prispievajú k celkovej presnosti systému.

Ak používate technic ké nástroje iba na grafoch vyšších časových rámcov, ako denné alebo týždenné grafy, zvýšite tým obdobie trvania obchodov a obdobie stiahnutia sa z trhu  - pretože vytvorenie signálov bude trvať dlhšie. Niektoré z týchto výsledkov môžu mať nepriaznivý dopad na obchodovanie a morálku forex obchodníka v nevyhnutných časoch strát. Kratšie časové rámce  (napr. hodinové grafy) pre generovanie signálu, vedú k skráteniu doby trvania obchodu a následne k rýchlejšiemu návratu a vstupu do nasledujúcej pozície. Kratšie trvanie obchodu môže tiež pomôcť obchodníkovi prekonať pokušenie obchodovať príliš dlho pretože on alebo ona môže očakávať, že ďalší vstupný signál už v najbližších dňoch - a nie v najbližších týždňoch.

2.časť

Diskusná téma: Vývoj forex stratégie 1.

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok