Whipsaw na forexe ( Stav extrémnej volatility)

Vo forex obchode sa pojmom whipsaw  rozumie stav, extrémnej volatility trhu, kedy je rýchly rast ceny sprevádzaný následným drastickým poklesom (alebo naopak). Termín je odvodený z akcie ťahu a tlaku  používanej drevorubačmi na rezanie dreva typom píly s rovnakým menom.

Whipsaw na forexe ( Stav extrémnej volatility)

Rýchle zmeny v trhovom prostredí, vplývajú stresovo na investorov – čím širšie sú zmeny ceny v investičnom prostredí, tým je ťažšie zachovať si chladnú hlavu  . Vyššia volatilita tiež znamená, že sa hodnota aktíva môže potenciálne dosiahnúť väčšie rozpetia cien vedúce k vyšším rizikám. Skúsení obchodníci, môžu vystihnúť ten správny okamih k profitovaniu a odísť z trhu včas. Začínajúcemu obchodníkovi však tieto nepredvídateľné výkyvy môžu spôsobiť značné straty.

Psychológia fenoménu whipsaw na forexe

 Whipsaw fenomén nastane, keď  trhové procesy idú proti predpovediam investorov. Obchodník, ktorý stavia investičnú stratégiu na súčasných prognózach cenového vývoja a čelí protichodnému správaniu na trhu, sa nazýva odpílený (whipsawed).

Pri silnom kolísaní trhu všetky informačné zdroje, ukazovatele a technické nástroje dávajú protichodné signály, takže obchodníka vedú iba jeho skúsenosti a intuícia. Avšak technická analýza by nemala byť úplne odmietnutá, pretože poskytuje príležitosti pre vyplývajúce trendy a dynamiku finančnej činnosti - nakoniec pomôže pochopiť, čo sa na trhu deje.

Identifikátory na identifikáciu whipsaw na forexe

Niektoré forex indikátory  boli vyvinuté špeciálne pre odhad trhovej volatility a úpravy investičných stratégií pri skutočných obchodných podmienkach. Napríklad, ATR - ukazovateľ  priemerného skutočného rozsahu, ktorý bol pôvodne vytvorený J. Wellesom Wilderom Juniorom, je veľmi užitočný pri whipsaw situáciách. Rozsah obchodovania je jednoducho rozdiel medzi najvyššou a najnižšou cenou v danom čase. To platí pre každý menový pár a uhladí sa použitím metódy kĺzavého priemeru. Nižší ATR znamená nižšiu volatilitu a stratégia, ktorej súčasťou je menový pár s vysokým ATR musí byť ušitá na mieru jeho obchodnej volatilite.

Whipsaw na forexe ( Stav extrémnej volatility) 2

Je potrebné pripomenúť, že ATR neposkytuje žiadne informácie o pohybe trendov alebo ich sile. Ale len meria volatilitu cien. Skúsení obchodníci využijú ATR na určenie lepších stopiek(stop pozícií) ktoré zodpovedajú aktuálnym podmienkam na trhu. Pri whipsaw situácií sa rozdiel medzi vysokými a nízkymi cenami zvýši, čo vedie k dlhšej vzdialenosti a skutočnému zvýšeniu hodnoty ATR (graf ide hore). V tomto prípade sa obchodníci snažia zaistiť ich stopky v širšom rozsahu, aby neboli vyhodený z obchodu v dôsledku náhodného kolísania cien zvaného hluk.

Ďalším cenným indikátorom je MACD (Moving Average Convergence-Divergence). Možno si ho predstaviť ako dvojlíniový graf, kde plná čiara (tzv. MACD) a prerušovaná(signálna) čiara  predstavujú dva exponenciálne kĺzavé priemery vypočítané pre krátkodobé a dlhodobé podmienky, resp. MACD línia reaguje na zmeny cien rýchlejšie ako prerušovaná a obchodné signály sú generované v závislosti od prekríženia týchto dvoch línií. Keď je MACD línia  nad prerušovanou, trh je optimistický, keď je pod ňou, trh je pesimistický.

Tento koncept bol vyvinutý v historigrame MACD, kde zistíte nielen aké nálady prevažujú na trhu, ale aj vyhodnotíte ich  relatívnu silu. MACD najrýchlejšie reaguje na pohyby cien, čo umožňuje použitie v whipsaw situácii - v skutočnosti je to jeden z najlepších nástrojov, ktoré umožňujú zistiť volatilitu trhu.

Whipsaw signály môžu byť niekedy zistené kĺzavým priemerom vypočítaným pre všetky ponuky, nie iba pre uzatváracie ceny. V tomto prípade bude priemer  ceny integrovať všetky dostupné dáta a prekoná whipsaw vplyv v analýze. Možno povedať, že rôzne cenové "filtračné" metódy sú určené na zníženie vplyvu kolísania trhu a zvyšujú celkovú efektivitu technickej analýzy pre vybudovanie pevných investičných stratégií.

Diskusná téma: Whipsaw na forexe ( Stav extrémnej volatility)

Neboli nájdené žiadne príspevky.

Pridať nový príspevok